جوزا 31, 1401 10:24 Asia/Kabul
  • پایان رقابت های انتخابی پرورش اندام و فیتنس در کابل
    پایان رقابت های انتخابی پرورش اندام و فیتنس در کابل

رقابت های انتخابی پرورش اندام و فیتنس روز گذشته در کابل به پایان رسید.

به گزارش رادیو دری، ادارۀ تربیت بدنی و ورزش دولت طالبان از پایان رقابت‌های انتخابی پرورش اندام و فیتنس در کابل خبر دادند.
این مسابقات، میان 200 ورزشکار از تمامی کلپ های چهار زون شهر کابل اشتراک نموده بودند که دیروز به پایان رسید.
این رقابت‌ها که از 19 جوزا در ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش در دو بخش پروش اندام و فیتنس در کتگوری وزنی 25 الی 90+ کیلوگرام باهم به رقابت پرداختند.
مصدق شهیم، معاون فنی و مسلکی فدراسیون پرورش اندام و فیتنس، هدف از برگزاری این رقابت ها را شناسایی چهره های برتر به تیم منتخب شهر کابل عنوان کرده که در اخیر 24 تن انتخاب گردید.

‌افغانستان قهرمان پرورش اندام جنوب آسیا شد

کلیدواژه