اسد 25, 1401 12:51 Asia/Kabul

با روی کارآمدن حکومت موقت طالبان در افغانستان تاثیر بسیاری روی وضعیت ورزش در افغانستان گذاشت.

به گزارش زهرا سلطانی خبرنگار رادیو دری، از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، تحولات عظیمی در ورزش ایجاد شد از جمله؛ بسیاری از ورزشکاران کشور را ترک کردند و زنان و دختران از ورزش منع شدند.

طالبان: مردان در افغانستان هنگام ورزش بدن خود را بپوشانند

کلیدواژه