میزان 11, 1396 09:26 Asia/Kabul
  • تیم ملی کریکت 19 سال افغانستان تیم بنگلادش را شکست داد

در پایان این دیدار، نوین الحق با درخشش در بخش بالینگ از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت ها، لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد.

به گزارش رادیو دری، تیم ملی 19 سال کریکت افغانستان توانست در سومین دیدار یک روزه، ملی پوشان بنگلادش را با تفاوت پنج ویکت شکست بدهد.

در این دیدار نخست بازی را در بخش بتینگ بازیکنان تیم ملی نزده سال کریکت بنگله دیش آغاز کرد و توانست در آور ۳۱ بازی با از دست دادن تمامی بازیکنان خود ۷۵ دوش را انجام دهد.

در بخش بیتینگ، برای تیم ملی زیر نوزده سال بنگلادش، سیاف حسن خوب درخشید و توانست ۲۲ دوش را به سود تیم خود انجام دهد؛ در مقابل در بخش بالینگ برای تیم ملی زیر نوزده سال کرکت افغانستان، نوین الحق کپیتان این تیم خوب درخشید و توانست سه بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون کند.

بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان بازی را در بخش بیتینگ خوب آغاز کرد و توانست در آور ۱۸ بازی با از  دست دادن پنج بازیکن، هدف داده تیم بنگلادش را برآورده سازد و برندۀ این دیدار شود.

در بخشی بیتینگ، برای تیم ملی کرکت زیر نوزده سال افغانستان درویش رسولی خوب درخشید و توانست ۳۵دوش نات اوت را به سود تیم خود انجام دهد، در مقابل در بخشی بالینگ، برای تیم ملی کرکت بنگلادش نعیم حسن خوب درخشید و توانست دو بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید.