سرطان 02, 1398 17:46 Asia/Kabul
  • کسب مدال نقرهِ مسابقات بین المللی شنا توسط شناگر ایرانی

«مهدی انصاری» شناگر ایرانی مسابقات بین المللی شنا در کشور کرواسی موفق به کسب مدال نقره شد.

به گزارش ایرنا، شناگر ایرانی روز یکشنبه در مسابقات کسب سهمیه ورودی المپیک ۲۰۲۰ ژاپن و مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۹ کره جنوبی، در ماده ۱۰۰ متر پروانه با زمان 55 ثانیه و یازده صدم ثانیه موفق به کسب مدال نقره شد.
مسابقات open کشور کرواسی دومین مرحله کسب ورودی المپیک ۲۰۲۰ ژاپن و مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۹ کره جنوبی است که از روز جمعه به مدت سه روز در شهر زاگرب کرواسی آغاز شده است.
ایران با سه شناگر در این رقابت‌ها حضور دارد.

کلیدواژه