26 سنبله 1398, 15:21 کابل
  • قضاوت 2 داور زن افغانستانی در رقابت‌های قهرمانی بانوان مرکز آسیا

2 بانوی داور افغانستانی در مسابقات قهرمانی بانوان مرکز آسیا قضاوت کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس، 2 بانوی داور افغانستانی در مسابقات قهرمانی بانوان مرکز آسیا قضاوت کردند.

«یاسمین حیدری» و «فرشته شیخمیری» دیدار روز گذشته تیم‌های ملی ۱۵ سال بانوان تاجیکستان و ازبکستان را در چارچوب رقابت‌های قهرمانی ۱۵ سال بانوان مرکز آسیا به عنوان داور وسط و کمک داور دوم قضاوت کردند.

در این دیدار تاجیکستان موفق شد ۲ بر ۰ ازبکستان را شکست دهد.

تگ

کامنت