• تولید نخستین شمش فوق سنگین فولاد ایران

    میزان 05, 1399 19:16

    نخستین شمش فولادی فوق سنگین ایران در مجتمع صنعتی فولاد آلیاژی اِسفَرایِن Esfarāyen تولید و نیاز صنایع بزرگ کشور به واردات این محصول راهبردی برطرف شد.