عقرب 08, 1398 17:39 Asia/Kabul

"بوریس جانسون" نخست وزیر انگلیس، عصبانی از نمایندگانی که با مصوبات خود راه او را برای رسیدن به اهدافش باریکتر کردند، لایحه برگزاری انتخابات زود هنگام را که تاکنون سه بار در مجلس رد شده بود، چهارمین بار با تامین نظر نمایندگان به رای گذاشت که این بار به تصویب رسید.

تگ

کامنت