جدی 03, 1398 13:09 Asia/Kabul

اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گام مثبتی در جهت پایان دادن به روند طولانی انتخابات است

کارشناس سیاسی افغان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را گام مثبتی در جهت پایان دادن به روند طولانی انتخابات دانست.

عبدالشکور اخلاقی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: سرانجام با تاخیر طولانی نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شد و این روند وارد مرحله جدیدی شد و اکنون مسئولیت سنگینی به عهده کمیسیون شکایات انتخاباتی است تا با شفافیت به شکایات در این زمینه رسیدگی کند.

وی افزود: طولانی شدن برنامه اعلام نتایج و مسایلی که طی این مدت پیش آمد تاثیر منفی روی روند سیاسی کشور و افکار عمومی به جا گذاشت و انتخابات، حضور مردم در آن و حفاظت از آراء مردم را زیر سوال برد و اکنون باید دید که کمیسیون شکایات انتخاباتی با مسئله چگونه برخورد می کند و آیا در مسئله تقلب و دستبرد به آراء مردم که مطرح شده می تواند با استقلال و شفافیت برخورد کند و تحت تاثیر فشارها قرار نگیرد یا خیر.

این کارشناس سیاسی عنوان کرد: افغانستان تاکنون چندین انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولایتی را پشت سر گذاشته و تجاربی در این زمینه به دست آمده از همین رو انتظار می رفت که با برگزاری هر انتخابات، اشتباهات و کاستی هایی که در گذشته وجود داشته تکرار نشود و اعتماد مردم در مورد حفظ و صیانت آراء آنان جلب شود اما نه تنها این انتظار برآورده نشد بلکه بی اعتمادی مردم نسبت به روند انتخابات و عملکرد کمیسیون انتخابات بیشتر شد.

به گفته اخلاقی یکی از دلایلی که باعث شد کمیسیون انتخابات نتواند در انجام مسئولیت ملی و تاریخی خود درست عمل کرده و اعتماد مردم را جلب کند این بود که روند کار کمیسیون تحت تاثیر فشارهای سیاسی بود.

وی اظهار کرد: وضعیت اعلام نتایج ابتدایی هم به گونه ای است که هرچند تیم دولت ساز برنده اعلام شده، این نتایج شکننده است و در صورتی که رسیدگی به شکایات به درستی انجام شود، ممکن است نتایج تغییر کند، هیچ یک از تیم ها نتواند پنجاه درصد به علاوه یک رای را به دست آورد و انتخابات به دور دوم کشیده شود که این مسئله هم به چگونگی عملکرد کمیسیون شکایات انتخاباتی برمی گردد.

این کارشناس افغان گفت: در صورتی که کمیسیون انتخابات نتایج نهایی را هم مانند نتایج ابتدایی اعلام کند، پذیرش آن از سوی دیگر تیم های انتخاباتی بستگی به چگونگی استدلال از سوی کمیسیون شکایات دارد و در صورتی که این استدلال قناعت بخش باشد تمام تیم ها باید آن را بپذیرند، اما اگر ابهامی وجود داشته باشد باعث نارضایتی خواهد شد چنانکه در بحث اعلام نتایج ابتدایی چنین شد.

وی با اشاره به اینکه روند انتخابات، یک روند سیاسی است و مطامع و سیاست های کشورهای منطقه و فرامنطقه هم در انتخابات افغانستان تاثیرگذار است، اضافه کرد که ممکن است این خواسته ها در نتایج انتخابات هم تاثیرات خود را داشته باشد.

 

کلیدواژه