جدی 03, 1398 16:39 Asia/Kabul

مقر اصلی رهبران طالبان در پاکستان است و هیات طالبان که از قطر به پاکستان رفته به منظور مشورت با رهبران خود به آن کشور سفر کرده است

کارشناس سیاسی افغان گفت: مقر اصلی رهبران طالبان در پاکستان است و پایگاه های این گروه در آن کشور قرار دارد، هیات طالبان که از قطر به پاکستان رفته هم به منظور مشورت با رهبران خود به آن کشور سفر کرده است.

سید رحمت الله نهضت یار در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری در مورد سفر هیاتی از طالبان به پاکستان پس از مذاکرات با هیات امریکایی اظهار داشت: رهبران اصلی این گروه در پاکستان سکونت دارند و هدف هیات طالبان هم مشورت با همان رهبران این گروه و ارایه گزارش گفت و گوها و توافقات با امریکایی ها است.

وی افزود: یکی از خواسته های طالبان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان است و امریکایی ها هم خواستار چند پایگاه نظامی در افغانستان هستند که ظاهراً توافقاتی در این مورد شده و در مورد حضور غیرنظامی بلند مدت امریکا در این کشور هم صحبت هایی شده و هیات طالبان در نظر داردکه در رابطه با این مسایل و چگونگی مذاکره با حکومت افغانستان با سران طالبان در پاکستان مشورت کنند.

این کارشناس افغان عنوان کرد: برنامه طالبان و طالبانیسم در افغانستان پایان یافته است اما بخش هایی از طالبان از این مسئله نگرانی دارند و به دنبال پاسخ این سوال هستند که چگونه سران طالبان که اعلام می کردند تا زمان خروج آخرین سرباز امریکایی از افغانستان با آن ها می جنگند، اکنون پشت میز مذاکره با آن ها می نشینند.

نهضت یار تصریح کرد: به همین دلیل ممکن است انشعابی در طالبان ایجاد شود و پس از توافق نهایی این گروه با امریکا، بخش هایی از طالبان به جنگ خود با امریکایی ها و دولت افغانستان ادامه دهند.

وی اضافه کرد: نفس حضور امریکایی ها در افغانستان سبب ادامه جنگ است و تا زمانی که حتی یک سرباز امریکایی در افغانستان حضور داشته باشد صلح به این کشور بازنخواهد گشت زیرا برخی قدرت های منطقه موافق حضور امریکا در افغانستان نیستند، این حضور را به ضرر خود دانسته و تهدید تلقی می کنند.

 

کلیدواژه