جدی 21, 1398 13:35 Asia/Kabul
  • تصاویر خبرنگار رادیو دری از مراسم بزرگداشت شهید سلیمانی در مشهد
    تصاویر خبرنگار رادیو دری از مراسم بزرگداشت شهید سلیمانی در مشهد

مراسم بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی و شهید مهندس ابومهدی از سوی تشکل های مهاجرین افغانستانی شیعه و سنی در حسینیه هراتی های مشهد برگزار شد.

تگ

کامنت