دلو 08, 1398 14:40 Asia/Kabul

تشدید عملیات نظامی حکومت افغانستان علیه طالبان به منظور تاکید بر ضرورت انجام مذاکرات صلح از مجرای این حکومت صورت می گیرد

کارشناس سیاسی  افغان گفت: تشدید عملیات نظامی حکومت افغانستان علیه طالبان به منظور تاکید بر ضرورت انجام مذاکرات صلح از مجرای این حکومت صورت می گیرد.

کامبخش نکویی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به اعلام وزارت دفاع افغانستان در مورد تشدید عملیات نظامی علیه طالبان اظهار داشت: از یکسو دولت افغانستان به دنبال تشدید عملیات علیه طالبان در افغانستان است و از سوی دیگر تعدادی از لابی گرهای محمد اشرف غنی درپی آن هستند که امریکا و برخی کشورهای دیگر تاثیرگذار بر سیاست افغانستان را وادار کنند جریان گفت و گوها در قطر و سایر نقاط منطقه در رابطه با صلح افغانستان از مسیر حکومت این کشور بگذرد.

این استاد داشگاه عنوان کرد: وزارت دفاع در هماهنگی با سیاست های آقای غنی در فصل سرما که حملات طالبان علیه مواضع حکومت کاهش می یابد به دنبال تشدید حملات خود است تا بتواند طالبان را وادار کند با حکومت پای میز مذاکره بنشینند.

وی افزود: بخشی از قضیه هم به جنگ تبلیغاتی و کشاندن افکار عمومی به سمت حکومت افغانستان برمی گردد حکومت همچنان اعلام کرده به این شرط با طالبان گفت و گو می کند که آتش بس سراسری در افغانستان برقرار شود و اگرچه این خواسته منطقی است اما چون طالبان حکومت افغانستان را به رسمیت نمی شناسد و مرجع گفت و گو را امریکا قرار داده است برای آنان محلی از ارعاب ندارد.

به گفته نکویی امریکایی ها و طالبان حکومت افغانستان را از جریان مذاکرات دور نگه داشته اند، امریکایی ها به این فکر می کنند که آیا مسئولیت سیاسی در برخی از شهرهای افغانستان و یا مشارکت در قدرت را برای طالبان قائل شوند یا خیر و در این میان دولت افغانستان هم به دنبال خرید وقت است تا کشورهای خارجی را متقاعد کند تنها مرجعی که می تواند از حقوق مردم افغانستان دفاع کند حکومت این کشور است و برنامه صلح باید از مجرای این حکومت پیش برود.

این کارشناس سیاسی با اشاره به اینکه بخشی از حکومت افغانستان یا به عبارتی ریاست اجرایی ضمن تاکید بر ضرورت آتش بس معتقد است که مذاکرات بین افغانی بدون پیش شرط آتش بس یا با پذیرش کاهش خشونت هم می تواند آغاز شود، عنوان کرد: رقیبان سیاسی آقای غنی به هر وسیله ای می خواهند او را دور بزنند.

نکویی تصریح کرد: آنان می خواهند نشان دهند که حکومت آقای غنی نتوانسته یک اجماع فراگیر و سراسری را برای روند صلح ایجاد کند تا بتواند از حقوق شهروندان افغانستان در روند صلح دفاع کند. از اینرو به دنبال آن هستند که روند صلح را به دست بگیرند و حکومت موقتی تشکیل شود که جدای از دولت برنامه صلح را دنبال کند.

وی اضافه کرد: امریکایی ها هم درپی آن هستند که به زودی با طالبان به تعامل برسند اما طالبان به دنبال امتیازگیری هستند و گفته اند هفتاد هزار نیروی مسلح دارند و زمانی که از جنگ دست بردارند و به شهرها بروند باید پشتیبانی مالی شوند و هزینه این نیروها داده شود و امریکایی ها باید در این مورد تضمین بدهند که این موضوع سبب توقف مذاکرات شده است.