دلو 20, 1398 13:13 Asia/Kabul

در حالیکه مقامات کشورهای خارجی از ضرورت مبارزه با فساد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان دم می زنند، خودشان در قاچاق و فساد ساختاری دخیل هستند

استاد دانشگاه کابل تاکید کرد: در حالیکه مقامات کشورهای خارجی از ضرورت مبارزه با فساد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان دم می زنند، خودشان در قاچاق و فساد ساختاری دخیل هستند.

سیف الدین سیحون در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به اظهارات آلیس ولز معاون وزیر خارجه امریکا در آسیای مرکزی و جنوبی پس از انتشار اخبار بازداشت شش تن از مقامات ارشد مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به اتهام قاچاق و توزیع مواد مخدر، مبنی بر اینکه قاچاق مواد مخدر در افغانستان سبب بی ثباتی شده و روند حکومت داری خوب  و توسعه اقتصادی این کشور را تضعیف می کند گفت: مسئله مواد مخدر در افغانستان یک مسئله پیچیده و چند بعدی است که ابعاد داخلی و خارجی دارد.

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل اظهار داشت: یک بعد مسئله داخلی است که مربوط به کشت، تولید و انتقال مواد مخدر می شود و به قاچاقچیان مواد مخدر و فساد ساختاری در افغانستان برمی گردد و یک بحث دیگر آن به قاچاقچیان بین المللی و سیستم پولی جهانی برمی گردد که بر اساس بررسی ها، سیستم پولی بین المللی سالانه بیش از 100 میلیارد دالر از طریق مواد مخدر کشت شده در افغانستان تامین مالی می شود و با توجه به تقاضایی که در سطح بین المللی در رابطه با مواد مخدر وجود دارد کشت این مواد را در افغانستان ترویج می کنند.

سیحون عنوان کرد: زمانی که پلیس کنترل مواد مخدر خودش در قاچاق دست داشته باشد، عمق فاجعه مشخص می شود علاوه بر این، دستگاه های امنیتی و دولتی افغانستان پیوند عمیقی با این فساد ساختاری دارند و زمانی که افراد خود را متعلق به وطن ندانند همه چیز را به حراج می گذارند، از این لحاظ ما درگیر یک وطن فروشی هستیم و افرادی همه چیز را در خدمت منافع خود قرار می دهند.

این کارشناس افغان گفت: فساد داخلی توأم با فساد خارجی یک ساختار خطرناک و پیچیده را به وجود آورده که منطقه را به آتش کشیده است، دستگاه های سیاسی و امنیتی افغانستان و زورمندان از این فساد سود می برند و رهایی از آن هم به سادگی امکان پذیر نیست، اکنون وضعیت به گونه ای است که ممکن است حتی از فرودگاه و مرزهای زمینی هم قاچاق به آسانی انجام شود چون این مبادی تحت کنترل خارجی ها هستند. به همین دلیل گاهی بخش های کوچک و ضعیف از این فساد را افشا اما بخش های عمده آن را پنهان می کنند، ما اکنون در یک فساد ساختاری نهادینه شده قرار داریم که به تار و پود جامعه رسوخ کرده است.

وی در مورد وضعیت کشت کنندگان مواد مخدر در افغانستان هم گفت: دلالان مواد مخدر در افغانستان محصولات را پیش خرید می کنند، کشاورزان مواد مخدر سود بسیار کمی از درآمد این مواد را کسب می کنند که زندگی خود را از طریق آن می گذرانند، به طور کلی در داخل افغانستان سالانه حدود 4 تا 5 میلیارد دالر از این ناحیه گردش پولی ایجاد می شود که ممکن است تا 2 میلیار دالر آن به کشاورزان برسد، اما سود اصلی آن توسط قاچاقچیان بین المللی در بیرون از افغانستان کسب می شود.

 

تگ

کامنت