دلو 22, 1398 11:47 Asia/Kabul

اتصال انقلاب اسلامی ایران به یک جریان عدالتخواهانه و مبتنی بر آرمان های الهی محور و حضور فرد روحانی و ارزشمندی همچون حضرت امام خمینی (ره) در راس این جریان از عوامل اصلی پیروزی این انقلاب بود

استاد دانشگاه در کابل گفت: اتصال انقلاب اسلامی ایران به یک جریان عدالتخواهانه و مبتنی بر آرمان های الهی محور و حضور فرد روحانی و ارزشمندی همچون حضرت امام خمینی (ره) در راس این جریان از عوامل اصلی پیروزی این انقلاب بود.

داکتر سید علی اقبال در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری در رابطه با عوامل ماندگاری انقلاب اسلامی ایران با وجود دسایس و توطئه های دشمنان اظهار داشت: بخشی از آن به ماهیت انقلاب برمی گردد زیرا پایه های این انقلاب بر ارزش های الهی، دینی و اجتماعی استوار بود که دوام و بقاء انقلاب را تضمین کرد، تداوم انقلاب اسلامی ایران پس از چهار دهه باز هم به همان ویژگی های خاص الهی و جامعه مبتنی بر آموزه های اسلامی بازمی گردد.

وی افزود: در جریان سال های متمادی با وجود تلاش های زیاد دشمنان برای به چالش کشیدن یا به حاشیه راندن این جریان مردمی و انقلابی، انقلاب به مسیر خود ادامه داد، در این مسیر افراد مومنی بودند که زحمات زیادی کشیدند و جان های خود را فدا کردند، کسانی که ایده های ناب و عدالتخواهانه به دور از هر گونه زیاده خواهی های نفسانی داشتند و جوهره انقلاب را پاک نگه داشتند.

این کارشناس سیاسی در رابطه با تأثیرات پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر جهاد مقدس مردم افغانستان در برابر ارتش متجاوز شوروی عنوان کرد: جهاد مردم افغانستان از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که سبب تغییرات عمیق اجتماعی در ایران شد، تأثیر پذیرفت و در افغانستان هم شاهد حرکت های عدالتخواهانه بودیم.

به گفته اقبال در افغانستان همچنان شاهد حضور اقشار مستضعف جامعه برای مقابله با نوعی از رویکردهای بسته مدیریت اجتماعی و مبتنی بر ظلم و ستم بودیم، این حرکت هم از لایه های مختلف جامعه نشأت گرفته بود و باعث شکوفایی اجتماعی شد و افغانستان بالاخره از یک جامعه بسته سنتی به یک جامعه نسبتاً مدرن تبدیل شد.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: وجوه مشترک فراوانی بین دو ملت ایران و افغانستان وجود دارد و انقلاب اسلامی که در ایران شکل گرفت بستر ساز بیداری اجتماعی در دیگر کشورهای اسلامی و از جمله افغانستان شد و تحولات چهار دهه گذشته در ایران قطعاً تأثیرات خود را بر بلوغ اجتماعی در دیگر کشورها هم داشته است.

وی اضافه کرد: امروز افغانستان در بعد اجتماعی و در بعد مشارکت های مردم و حساس بودن آن ها نسبت به سرنوشت اجتماعی شان متأثر از انقلابی است که در ایران اتفاق افتاد و بخشی از دمکراسی که در افغانستان شاهد هستیم ریشه در اتفاقاتی دارد که در گذشته در قالب انقلاب اسلامی رخ داده و بستر حضور مردم در جامعه برای پیگیری خواسته هایشان و شرایط مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی را فراهم کرده است چنانکه بیداری اسلامی را هم که در جهان شاهد هستیم متأثر از همین انقلاب اسلامی است.

 

تگ

کامنت