حوت 11, 1398 12:19 Asia/Kabul

امضای توافقنامه صلح امریکا و طالبان نشان دهنده ضعف امریکا است و اینکه می خواهد به اشکال دیگری به حضور در افغانستان ادامه دهد

کارشناس سیاسی افغان گفت: امضای توافقنامه صلح امریکا و طالبان در وهله اول نشان دهنده دو نکته است، یکی اینکه امریکا بسیار ضعیف است و دیگر اینکه به اشکال دیگری می خواهد به حضور در افغانستان ادامه دهد.

داکتر سید وحید ظهوری حسینی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: با تمام قلدری هایی که امریکا نشان داد و حتی به خاطر کشته شدن یک سرباز خود مذاکرات را در مقطعی متوقف کرد در نهایت نتوانست که خود را تحمیل کند و تن به مذاکره با طالبان داد به این ترتیب ضعف خود را در برابر گروه کوچکی مانند طالبان ابراز کرد، پشت میز مذاکره قرار گرفت و خواست که با آن ها توافق کند.

وی افزود: از طرف دیگر طالبان مولود نامشروع خود امریکا است، امریکا موجود نامشروعی را ایجاد کرد تا بعدها با استفاده از آن به حضور خود در افغانستان مشروعیت بدهد اما طالبان به خود امریکا هم وفا نکرد و در برابرش ایستاد، با وجود این با این توافق به دنبال آن است که طالبان را در قدرت شریک کند و به شکلی دیگر در افغانستان حضور داشته باشد.

عضو موسس بنیاد علمی-فرهنگی کوثر تصریح کرد: با این توافقی که امریکا با طالبان کرده و مهندسی انتخابات افغانستان که به دنبال آن است، می خواهد زمینه را برای مدیریت جامع در این کشور برای خود فراهم کند، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم بسیار ضعیف برگزار شد، امریکا هم دولت قوی را در این کشور به نفع خود نمی داند و درپی آن است که یک حکومت مشارکتی و ائتلافی به وجود آید.

ظهوری حسینی یادآور شد: محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله هر دو خود را برنده انتخابات می دانند و هر کدام می خواستند به صورت جداگانه کابینه تشکیل دهند اما امریکا مانع شد و اگر قرار باشد باهم مذاکره کنند احتمالاً یک حکومت ائتلافی تشکیل خواهد شد که این هم به نفع امریکا خواهد بود.

این کارشناس سیاسی همچنان گفت: امریکا در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه دچار وضعیتی شد که نتوانست گره کور آن را برای خود باز کند و با تمام فشارهایی که به کشورهای منطقه آورد نتوانست آنگونه که می خواست در سیاست های آن ها دخیل شود اما در افغانستان با استفاده از طالبان به نوعی به حضور خود ادامه داد که طالبان هم در نهایت به خواست های امریکا تن نداد و به این ترتیب گروهی که تروریست خوانده می شد و در لیست سیاه قرار داشت به یکباره از این لیست خارج و به گروهی تبدیل شد که می توان با آن مذاکره و زندانیان آن را هم آزاد کرد.

وی اضافه کرد: با توجه به شکستی که امریکا در خاورمیانه خورد و داعش نابود شد، این گروه در افغانستان هم نتوانست بروز پیدا کند و وسیله ای برای ادامه حضور امریکا باشد به این ترتیب واشنگتن با توافق با طالبان و شریک کردن این گروه در قدرت به شکل دیگری می خواهد به حضور در افغانستان ادامه دهد.

 

تگ

کامنت