حمل 06, 1399 13:23 Asia/Kabul
  • کاروان نوروزی در بخش کرونای بیمارستان بهارلو
    کاروان نوروزی در بخش کرونای بیمارستان بهارلو

کاروان شادی نوروزگروه جهادی احیاءالقلوب با همراهی حاجی فیروز و عمو نوروز صبح روز ۲۹ حوت با حضور در بیمارستان بهارلوی تهران به بیماران کرونایی و پرستاران جان برکف روحیه بخشیدند و آغاز سال جدید را نوید دادند.

تگ

کامنت