ثور 09, 1399 12:36 Asia/Kabul

طالبان با امضای تفاهم نامه با امریکا و راحت شدن خیالشان از حملات امریکایی ها به نوعی احساس قدرت می کنند و یکی از دلایل تشدید جنگ در افغانستان همین مسئله است

کارشناس سیاسی و فعال رسانه ای افغان گفت: طالبان با امضای تفاهم نامه با امریکا و راحت شدن خیالشان از حملات امریکایی ها به نوعی احساس قدرت می کنند و یکی از دلایل تشدید جنگ در افغانستان همین مسئله است.

سید احمد موسوی مبلغ در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: تفاهم نامه صلح طالبان با دولت افغانستان امضا نشده و حتی حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان نشده اند، آنان با امریکا تفاهم نامه امضا کرده اند، از اینرو جنگ طالبان علیه حکومت افغانستان به قوت خود باقی است.

وی با اشاره به مسئله آزادی زندانیان طالبان هم عنوان کرد: در این مسئله دو نکته حائز اهمیت است؛ یکی اینکه بخشی از زندانیان طالبان که آزاد می شوند در اختیار حکومت افغانستان نیستند و در پایگاه های نظامیان امریکایی در افغانستان دربند هستند، دیگر اینکه امریکا در خصوص آزادی زندانیان تحت نظر حکومت افغانستان به شدت بر این حکومت اعمال فشار می کند و این اعمال فشار از طریق قطع کمک های مالی و مسیرهای دیپلماتیک در حال انجام است.

به گفته مدیر مسئول خبرگزاری اطلس از سوی دیگر طالبان که امتیاز کلانی را در نتیجه مذاکره با امریکا دریافت کرده اند خود را در یک موضع بالا می بینند و در حالی که احساس می کنند که بین دولت افغانستان و دولت امریکا اختلاف نظرات جدی وجود دارد، زمینه را برای توسعه قلمرو خود مهیا می بینند.

این کارشناس سیاسی اظهار کرد: بنابراین با توجه به اینکه طالبان از یکسو حکومت افغانستان را به رسمیت نمی شناسند و از سوی دیگر امریکایی ها در قالب توافقنامه با طالبان تعهد کرده ند که حمله ای به مواضع این گروه نداشته باشند، زمینه را برای توسعه قلمرو خود و جنگ و حمله به مواضع دولت در نقاط مختلف افغانستان فراهم دیده اند و این عوامل سبب شده که با وجود امضای تفاهم نامه امریکا و طالبان جنگ در مناطق مختلف افغانستان شدت بگیرد و این در حالی است که همزمان دولت افغانستان مجبور شده برخی امتیازات از جمله آزادی زندانیان طالبان را برای این گروه قایل شود.

مبلغ با اشاره به تعهدی که دولت افغانستان از زندانیان آزاد شده طالبان در خصوص بازنگشتن به میدان های جنگ علیه این دولت می گیرد، عنوان کرد: آنان قطعاً به میدان های نبرد بازمی گردند و معنایی ندارد که طالبان به دنبال آزادی زندانیان خود باشند و بعد از آن ها بخواهند که در خانه های خود بنشینند، این نیروها کسانی هستند که مقامات طالبان روی آن ها از نظر کادری و تشکیلاتی حساب باز کرده اند بنابراین آن ها پس از آزادی در بخش های مختلف به نفع طالبان کار می کنند و حکومت افغانستان هم پس از آزادی تسلطی بر آن ها ندارد.

وی با یادآوری درخواست اشرف غنی از طالبان برای آتش بس و صلح در ماه مبارک رمضان و رد این درخواست از سوی طالبان هم گفت: این درخواست ها جنبه تبلیغاتی دارد و آقای غنی در حالی که می داند طالبان چنین درخواست هایی را نمی پذیرند، می خواهد اعلام کند که برای صلح آمادگی دارد و خواهان آن است.

 

کلیدواژه