ثور 21, 1399 14:15 Asia/Kabul

هدف امریکا از امضای توافقنامه با طالبان برقراری صلح و ثبات در افغانستان نبوده بلکه دولت ترامپ به دنبال دستاورد برای خود بود

کارشناس سیاسی افغان گفت: هدف امریکا از امضای توافقنامه با طالبان برقراری صلح و ثبات در افغانستان نبوده بلکه دولت ترامپ به دنبال دستاورد برای خود بود.

احمد رشاد جمالیار در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: پس از امضای توافقنامه امریکا و طالبان آنگونه که انتظار می رفت این توافقنامه تاثیری در ثبات سیاسی و بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان نداشت.

وی افزود: امریکا امضای این توافقنامه را برای خود یک دستاورد بزرگ در منطقه می داند بنابراین تلاش می کند که اجرای آن با مشکل مواجه نشود و برخی کشورهای منطقه نتوانند از این مشکل به نع خود بهره برداری کنند.

به گفته این استاد دانشگاه در مزار شریف، هدف زلمی خلیلزاد نماینده امریکا در امور صلح افغانستان از سفر مجدد منطقه ای اش این است که یک اجماع منطقه ای را در خصوص اجرای توافقنامه مذکور ایجاد کند تا دولت امریکا بتواند به اهداف خود در منطقه و افغانستان دست پیدا کند.

این کارشناس سیاسی عنوان کرد: افغانستان در گذشته قربانی سیاست های نامشخص پاکستان و هندوستان بوده که از افغانستان به نفع خود استفاده می کنند ضمن اینکه تلاش می کنند کشور مقابل این کار را نکند.

جمالیار با اشاره به دیدار خلیلزاد از هند و پاکستان اظهار کرد: با توجه به اینکه پاکستان مستقیماً از گروه طالبان حمایت کرده و می کند، به نظر می رسد که آقای خلیلزاد می خواهد بار دیگر بر پاکستان فشار وارد کند تا از این حمایت دست بردارد ضمن اینکه می خواهد به هند هم اطمینان دهد که نگران حضور پاکستان در افغانستان نباشد.

این کارشناس سیاسی در مورد افزایش حملات طالبان در مناطق مختلف افغانستان پس از امضای توافقنامه امریکا و طالبان و ارتباط آن با بدعهدی امریکا هم گفت: دولت امریکا و مخصوصاً دولت ترامپ با امضای این توافقنامه به دنبال صلح و ثبات در افغانستان نبوده بلکه درپی آن بوده که یک دستاورد داشته باشد زیرا انتخابات ریاست جمهوری امریکا نزدیک است. از طرف دیگر دولت امریکا می خواهد نوعی عقب نشینی تاکتیکی از جنگ افغانستان داشته باشد و به دنبال آن است که با استفاده از این موافقتنامه به این هدف خود برسد.

وی اضافه کرد: در رابطه با افغانستان مهم این است که حکومت این کشور تا چه اندازه می تواند از این توافقنامه استفاده کرده و یک اجماع داخلی و اجماعی منطقه ای را در رابطه با امنیت و صلح افغانستان ایجاد کند تا از این دریچه وارد گفت و گو شده و بر طالبان برای پذیرش مذاکره فشار وارد کند زیرا این روند بهتر از رویکردهای امریکا می تواند افغانستان را به صلح و ثبات دایمی برساند.

 

تگ