ثور 29, 1399 13:56 Asia/Kabul

رئیس جمهور افغانستان:هرگاه بخشی از ملت افغانستان هدف حمله قرار گیرد من به همان بخش تعلق دارم و امروز من هزاره و شیعه هستم.

کلیدواژه