جوزا 26, 1399 09:56 Asia/Kabul
  • عکس پروفایل کاربران شبکه های اجتماعی افغانستان
    عکس پروفایل کاربران شبکه های اجتماعی افغانستان

عکسی که کاربران شبکه های اجتماعی افغانستان در پروفایل خود استفاده کرده اند تا مخالفت شان را با اقدامات گروههای کوچکی که به بهانه حادثه مهریز یزد اقدام به اهانت کرده بودند، خنثی نمایند.

کلیدواژه