سرطان 19, 1399 10:31 Asia/Kabul

سیدحسن نصرالله: اگر کشور دوستی مانند ایران وجود دارد که بنزین و دیگر نیازهای ما را با دریافت لیره لبنان تامین می کند، آیا نباید این را بپذیریم؟

 

 

 

کلیدواژه