سرطان 23, 1399 14:25 Asia/Kabul

برای پایان جنگ و خشونت در افغانستان، طرفین جنگ باید انعطاف پذیری داشته باشند و از بخشی از خواسته های خود صرفنظر کنند

فعال جامعه مدنی در هرات تاکید کرد: برای پایان جنگ و خشونت در افغانستان، طرفین جنگ باید انعطاف پذیری داشته باشند و از بخشی از خواسته های خود صرفنظر کنند.

سید اشرف سادات در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری در هرات در مورد حرکت های مدنی و گردهمایی های اعتراضی در این ولایت به خاطر ناامنی ها اظهار داشت: شرایط افغانستان روز به روز برای مردم وخیم تر می شود و فقط عده خاصی از جنگ و ادامه جنگ در این کشور سود می برند بنابر این باید از سوی مردم بر طرفین جنگ برای پایان دادند به آن فشار وارد شود.

وی به عنوان یکی از دست اندر کاران این حرکت های مدنی و اعتراضی در هرات عنوان کرد: کسانی که خواهان ادامه جنگ و ناامنی در افغانستان هستند، در تبانی های انجام شده در رابطه با قضایای افغانستان نقش دارند.

این کارشناس افغان تصریح کرد: این افراد به قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و زراندوزی مشغول هستند اما جامعه مدنی و مردم افغانستان به فکر برقراری صلح در این کشور می باشند، شهروندان افغانستان جنگ طلب نیستند و جنگی که در این کشور جریان دارد بر این مردم تحمیل شده است.

به گفته سادات نهادهای مختلف مدنی که در افغانستان شکل کرفته و به دنبال فشار بر طرف های مختلف برای پایان جنگ و برقراری صلح هستند تاکید دارند که باید به خواسته های مردم این کشور توجه شود و آنان در حاشیه نباشند.

این فعال مدنی افغان اظهار کرد: مردم از جنگ خسته شده اند، فقر گسترش پیدا کرده، اعتیاد به مواد مخدر افزایش یافته، مهاجرت زیاد شده و نظم اجتماعی برهم خورده، به همین دلیل هم اخیراً دادخواهی برای پایان جنگ و کشمکش های نظامی بیشتر شده و به دنبال آن هستیم که نگرانی های مردم و مطالبات آنان را انعکاس دهیم.

وی عنوان کرد: برقراری صلح بدون انعطاف پذیری طرفین، گذر آن ها از برخی خواسته های خود و دادن امتیازاتی به طرف مقابل امکان پذیر نیست. در حال حاضر در میان طرفین جنگ افغانستان دو دیدگاه متفاوت برای حکومت داری وجود دارد به گونه ای که دولت موجود به دمکراسی تاکید دارد و طرف طالبان به ایجاد حکومت بر اساس شریعت طالبانی. در حالی که باید راه میانه ای جستجو شود.

سادات گفت: به نظر می رسد سیاستمداران افغان با توجه به جایگاهی که از لحاظ قدرت و ثروت دارند و امنیت خاطری که احساس می کنند، نمی خواهند این جایگاه را از دست بدهند، نگرش مثبتی در رابطه با صلح ندارند، در حالیکه اگر نظام جمهوری است باید دغدغه ها و اراده مردم در نظر گرفته شود.

وی اضافه کرد: طالبان اکنون قدرت بیشتری یافته اند، در کشورهای منطقه جایگاهی برای خود کسب کرده اند و امریکا هم با این گروه مذاکرات صلح برگزار کرد. از سوی دیگر دولت افغانستان هم جایگاه خود را دارد، انتخابات برگزار کرده، رسمیت دارد و خود را نماینده مردم می داند به این ترتیب دو طرف جنگ برای خود جایگاه قائلند و در چنین شرایطی این مردم افغانستان هستند که باید دیدگاه های خود را به کرسی بنشانند و به طرف های مختلف داخلی و خارجی برای برقراری صلح در افغانستان فشار بیاورند.

 

کلیدواژه