سرطان 25, 1399 12:24 Asia/Kabul

اهمیت توافق راهبردی بین ایران و چین از نگاه کارشناس شبکه فرانس ۲۴ این توافق نه تنها به نفوذ آمریکا در منطقه ضربه می‌زند بلکه سیاست‌های تحریمی علیه ایران را ناکارآمد می‌کند و باعث نجات اقتصاد ایران می‌شود.

 

 

 

کلیدواژه