اسد 14, 1399 11:45 Asia/Kabul

رئیس جمهوری افغانستان با برگزاری لویه جرگه و تصمیم گیری برای آزادی حدود 400 زندانی باقی مانده طالبان می خواهد به این اقدام مشروعیت مردمی بدهد

کارشناس و پژوهشگر سیاسی افغان گفت: رئیس جمهوری افغانستان با برگزاری لویه جرگه و تصمیم گیری برای آزادی حدود 400 زندانی باقی مانده طالبان می خواهد به این اقدام مشروعیت مردمی بدهد.

سید حسین اشراق در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به تصمیم محمد اشرف غنی برای برگزاری قریب الوقوع لویه جرگه اظهار داشت: دولت افغانستان تاکید داشت حدود 400 زندانی باقی مانده  طالبان را از جمع پنج هزار زندانی که این گروه خواستار آن هستند، به دلیل جرایم سنگین شان آزاد نمی کند اما اکنون رئیس جمهور غنی اعلام کرده که برای تصمیم گیری در مورد آزادی آنان یک لویه جرگه مشورتی برگزار می کند.

وی افزود: آقای غنی با فراخواندن لویه جرگه و تصمیم گیری در این زمینه می خواهد به آن مشروعیت ملی و مردمی بدهد.

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نبراس گفت: حکومت افغانستان از دل تنش هایی برخاست و آن مشروعیت ملی را که باید داشته باشد، ندارد، البته تصمیم های لویه جرگه مشورتی هم برای رئیس جمهور الزام آور نیست با وجود این حکومت بازی را به راه انداخته تا تصمیم هایی را که نمی تواند بر اساس قانون بگیرد از طریق راه های فرعی مانند برگزاری لویه جرگه بگیرد.

اشراق در مورد اظهارات برخی کارشناسان مبنی بر اینکه بخشی از اینگونه تصمیم گیری های محمد اشرف غنی در مورد برنامه های صلح و مسایل مربوط به طالبان به خاطر تضعیف موضع عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی است، عنوان کرد: این موضوع به خود آقای عبدالله برمی گردد که تا چه حد پویایی و برنامه دارد و به چه میزان مصمم است.

وی تصریح کرد: عبدالله عبدالله زمانی خود را برنده انتخابات می داند و رئیس جمهور اعلام می کند و زمانی می پذیرد که رئیس شورای مصالحه ملی باشد به این ترتیب او پذیرفته که در تصمیم گیری ها سهمی ندارد بنابراین به نظر می رسد که به همین پست تشریفاتی بسنده کرده و اگر اختلاف نظری هم با اشرف غنی پیدا کند چندان جدی نخواهد بود.

این کارشناس افغان اظهار کرد: اشرف غنی هم با دریافت آراء بسیار پایینی به ریاست جمهوری رسید زیرا مشارکت مردم در انتخابات بسیار اندک بود و چون از نداشتن مشروعیت مردمی رنج می برد به بهانه های مختلف سعی می کند گردهمایی هایی را برگزار کند تا نشان دهد که حداقل با نماینده های مردم ارتباط دارد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر از آنجا که اشرف غنی نمی تواند در برابر خواسته های امریکا در مورد آزادی زندانیان طالبان ایستادگی کند در حالیکه تاکید کرده بود باقی مانده زندانیان طالبان را آزاد نمی کند، به دنبال آن است که توجیهی برای آزادی آنان بیابد.

 

کلیدواژه