اسد 20, 1399 13:46 Asia/Kabul

دولت افغانستان با برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح سازوکاری را در پیش گرفت تا مسئولیت آزادی زندانیان خطرناک طالبان را به تنهایی به عهده نگیرد

کارشناس سیاسی ایرانی گفت: دولت افغانستان با برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح سازوکاری را در پیش گرفت تا مسئولیت آزادی زندانیان خطرناک طالبان را به تنهایی به عهده نگیرد.

پیرمحمد ملازهی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: بر سر آزادی زندانیان طالبان در حقیقت این امریکا و طالبان بودند که به توافق رسیدند و دولت افغانستان در آن نقشی نداشت. بنابراین باید تصمیمی اتخاذ می کرد، از اینرو سازوکاری را در پیش گرفت که مسئولیت آزادی زندانیان خطرناک طالبان را به گردن دیگران بیندازد.

وی تصریح کرد: آقای غنی می خواست لویه جرگه مشورتی صلح را واسطه قرار دهد تا وضعیتی را که پس از توافق امریکا و طالبان پیدا کرده بود به نوعی پوشش دهد، وی آنگونه که امریکایی ها و طالبان توافق کرده بودند پنج هزار زندانی طالبان را به یکباره آزاد نکرد بلکه آن ها را به تدریج آزاد کرد و به این ابتکار هم رسید که 400 زندانی باقی مانده طالبان را که محکوم به جرایم بسیار سنگین بودند، آزاد نکند.

به گفته این کارشناس سیاسی اما زمانی که رئیس جمهوری افغانستان با قاطعیت طالبان مواجه شد و این گروه اعلام کرد تا زمانی که این زندانیان آزاد نشوند، وارد مذاکره با دولت افغانستان نخواهند شد، مسئولیت سنگینی را احساس کرد زیرا افکار عمومی نمی پذیرد کسانی که مرتکب قتل و جنایت شده اند آزاد شوند، به همین دلیل ابتکار برگزاری لویه جرگه را به خرج داد. اکنون زمینه کم کم برای گفت و گوی دولت افغانستان و طالبان فراهم می شود.

ملازهی اظهار کرد: آقای غنی از یک طرف می دانست که اگر این زندانیان طالبان را آزاد نکند، نمی تواند با طالبان مذاکره کند و از طرف دیگر به لحاظ حقوقی نمی توانست مسئولیت آزاد کردن آنان را بپذیرد و به انتقادهای مردم در این زمینه پاسخ دهد.

وی اضافه کرد: رئیس جمهور غنی همچنان عبدا.. عبدا.. رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان را به عنوان رئیس لویه جرگه مشورتی صلح پیشنهاد کرد تا تمام جناح های سیاسی را با خود همراه کرده باشد و تصمیمی گرفته شود که آقای غنی بتواند بگوید تصمیم شخصی او نبوده بلکه تصمیم نمایندگان مردم بوده است.

 

کلیدواژه