اسد 29, 1399 14:18 Asia/Kabul

ادامه حملات طالبان و خودداری این گروه از آزادی زندانیان نیروهای امنیتی ممکن است سبب تاخیر و یا تعلیق گفت و گوهای صلح شود

عضو سابق پارلمان افغانستان گفت: ادامه حملات طالبان و خودداری این گروه از آزادی زندانیان نیروهای امنیتی ممکن است سبب تاخیر و یا تعلیق گفت و گوهای صلح شود.

صالح محمد سلجوقی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به توقف آزادی باقی مانده زندانیان طالبان از سوی حکومت افغانستان اظهار داشت: عملکرد طالبان سبب شده که حکومت اعتمادی به این گروه نداشته باشد.

وی افزود: لویه جرگه مشورتی صلح که از سوی دولت افغانستان برگزار شد، با آزادی باقی مانده زندانیان طالبان موافقت و تاکید کرد که طالبان هم باید خشونت ها را کاهش دهند و اسیران نیروهای امنیتی افغانستان را آزاد کنند، رئیس جمهور غنی هم فرمان آزادی باقی مانده زندانیان طالبان را امضا کرد. اما پس از آن طالبان با انجام مصاحبه ها و اظهاراتی وانمود کردند که فاتح میدان هستند و حکومت کابل را فقط به عنوان یک اداره می شناسند و نه دولت، و حاضر نیستند با نمایندگان حکومت مذاکره کنند.

به گفته این کارشناس سیاسی این مسایل باعث شد که حکومت افغانستان در خصوص گذشت های سخاوتمندانه تا اندازه ای محتاطانه عمل کند ضمن اینکه برخی کشورهای خارجی هم به این دلیل که تعدادی از این زندانیان قاتل شهروندان آن ها هستند، خواسته اند که آن ها آزاد نشوند.

سلجوقی عنوان کرد: به هر صورت اکنون دولت افغانستان آزادی زندانیان باقی مانده طالبان را متوقف کرده و دلیل آن هم این است که طالبان اقدامی در رابطه با کاهش خشونت و آزاد کردن باقی مانده زندانیان نیروهای امنیتی وابسته به حکومت انجام نداده است.

این عضو سابق پارلمان افغانستان اظهار کرد: اگر قرار است مذاکره به عنوان مقوله ای که دو طرف به آن احساس نیاز می کنند، انجام شود، مراحل اعتمادسازی باید از ابتدا طی شود. زمانی که آتش بس موقت برقرار شد و حکومت افغانستان حدود پنج هزار زندانی طالبان را آزاد کردد این گروه نیز می توانست به نشانه حسن نیت خشونت ها را کاهش دهد در حالی که به افزایش خشونت ها و حملات خود در ولایات مختلف مبادرت کرد.

سلجوقی گفت: هرچند دولت افغانستان آزادی زندانیان باقی مانده طالبان را متوقف کرده اما این زندانیان آزاد خواهند شد و طالبان هم باید از خود انعطاف نشان دهند اما موضوع نگران کننده این است که دولت افغانستان اعتماد خود را نسبت به اینکه طالبان صادقانه بخواهند وارد روند مذاکرات شوند از دست داده  و در مورد نتایج مذاکرات هم تردید وجود دارد.

وی افزود: به نظر می رسد با وضعیت پیش آمده برخی بازیگران داخلی و بین المللی وارد عمل شده، تنش ها را کاهش دهند و برای تسریع آغاز روند مذاکرات تلاش کنند. بنابراین فشارهایی بر دو طرف وارد می شود تا زمینه آغاز گفت و گوها فراهم شود.

 

تگ

کامنت