سنبله 01, 1399 11:05 Asia/Kabul

معاون هماهنگی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: از افتخارات جمهوری اسلامی ایران در طول 40 سال گذشته، میزبانی از دانش آموزان مهاجر افغانستانی بوده است که بدون هیچ گونه محدودیتی در ایران تحصیل کرده اند، در حال حاضر 456 هزار دانش آموز افغانستانی در مدارس ایران تحصیل می کنند که خراسان رضوی با حدود 52 هزار دانش آموز بعد از استان تهران بیشترین دانش آموزان را دارد.

حسین شادکام معاون هماهنگی آموزش و پرورش خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به اشتراکات دیرینه دینی، تاریخی و فرهنگی دو ملت ایران و افغانستان گفت: یکی از افتخاراتی که آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در طول 40 سال گذشته داشته است، میزبانی از دانش آموزان افغانستانی بوده است که بدون هیچ گونه محدودیتی پذیرای این دانش آموزان بوده است.

وی افزود: در حال حاضر 456 هزار دانش آموز مهاجر افغانستانی در مدارس ایران تحصیل می کنند که خراسان رضوی با حدود 52 هزار دانش آموز بعد از استان تهران بیشترین دانش اموزان مهاجر را دارد.

معاون هماهنگی آموزش و پرورش خراسان رضوی در مورد خدمات جمهوری اسلامی ایران به دانش آموزان مهاجر یادآور شد: خدمات ما به دانش آموزان مهاجر افغانستانی با توجه به اشتراکات دیرینه که میان دو ملت وجود دارد هر روز بیشتر می شود و در حال حاضر هزینه هر دانش آموز در مدارس ابتدایی بالغ بر 2 میلیون تومان در متوسطه اول حدود 4 میلیون تومان و در هنرستان 6 میلیون تومان است که این هزنیه ها برای دانش آموزان افغانستانی هم کاملا رایگان صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: با توجه به این که ما با کمبود فضای آموزشی هم مواجه هستیم ولی در طول سال های گذشته هیچ گاه برای پذیرش دانش آموزان مهاجر افغانستانی محدودیت قائل نشده ایم و بنا بر سنت اسلامی، ایرانی از این مهمانان خود پذیرایی کردیم و همچنان بر این سنت حسنه ادامه می دهیم تا خاری باشد بر چشم دشمنان دو ملت ایران و افغانستان.

حسین شادکام در مورد نحوه ثبت نام دانش آموزان افغانستانی در مدارس ایرانی برای سال تحصیلی جدید گفت: برای پذیرش و ثبت نام دانش آموزان مهاجر افغانستانی در مدارس، هیچ گونه مشکلی نداریم و دانش آموزان می توانند با هر نوع مدرک اقامتی کارت آمایش، گذرنامه اقامتی و خانواری، دفترچه اقامت و برگه حمایت تحصیلی حتی اگر تاریخ اقامت مدارک هم گذشته باشد، برای ثبت نام اقدام کنند.

وی در مورد کسانی که فاقد هر نوع مدرک اقامتی هستند افزود: کسانی که کد شناسایی و مدرک اقامتی  ندارند می توانند با مراجعه به دفاتر کفالت برگه حمایت تحصیلی دریافت و سپس برای ثبت نام در مدارس اقدام کنند.

این مقام مسئول در آموزش و پرورش خراسان رضوی در ادامه اظهار داشت: هیچ تفاوتی در نحوه پرداخت شهریه میان دانش آموزان ایرانی و افغانستانی وجود ندارد و در مدارس عادی اگر دانش آموزان مبالغی را برای مشارکت و پشتیبانی از مدرسه پرداخت کردند شرایط برای ایرانی ها و افغانستانی یکسان است و البته اجباری هم در این پرداخت نیست.

معاون هماهنگی آموزش و پرورش خراسان رضوی  در پایان افزود: برای ثبت نام مهاجرین افغانستانی در هنرستان هم هیچ گونه مشکلی وجود ندارد و در اکثریت رشته های می توانند ثبت نام کنند و همچنین برای حضور در جشنواره های مختلف دانش آموزی تا سطح ملی هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.

کلیدواژه