میزان 14, 1399 10:31 Asia/Kabul

رئیس مرکز ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری: در فصل سرما باتوجه به شیوع بالای کرونا هرگونه علائم سرماخوردگی را باید کرونا در نظر بگیریم مگر این که خلافش ثابت شود

کلیدواژه