میزان 21, 1399 18:07 Asia/Kabul

ایران زمین، در طول تاریخ سرافراز خود، سخنوران بلندآوازه بسیاری به خود دیده است، امّا بی‏گمان، هیچ‏یک از نظر نفوذ کلام، تسخیر قلوب و کسب محبوبیت به مرتبه خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، شاعر پرآوازه قرن هشتم هجری قمری نرسیده‏ است.

کلیدواژه