میزان 23, 1399 09:00 Asia/Kabul

ایران و افغانستان در مورد ضرورت برقراری صلح و ثبات پایدار در افغانستان نظر مشترک دارند

کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی تاکید کرد: ایران و افغانستان در مورد ضرورت برقراری صلح و ثبات پایدار در افغانستان نظر مشترک دارند.

پیر محمد ملازهی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به دیدار بهادر امینیان سفیر ایران در افغانستان با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت: دولت افغانستان بر نقش تاثیرگذار ایران در کمک به مسئله صلح افغانستان واقف است و از آن استقبال می کند.

وی افزود: از نگاه ایران هم صلح در افغانستان به نفع منافع ملی ایران است زیرا هر نوع ناامنی در افغانستان و مسائلی که در ارتباط با جنگ در جریان است بر امنیت ایران هم تاثیرگذار است، به همین دلیل نگرانی جدی دارد که تحولات افغانستان به گونه ای پیش نرود که جنگ ادامه پیدا کند و به دنبال آن است که شرایطی به وجود آید تا بتوان یک صلح پایدار را در افغانستان سازماندهی کرد .

به گفته این کارشناس سیاسی با وجود اینکه به دلیل تضادهای بین ایران و امریکا، امریکایی ها سعی کردند ایران را نادیده بگیرند اما از نگاه دولت افغانستان حضور ایران در مذاکرات صلح یا به نوعی کمک ایران به مذاکرات صلح قابل قبول است و افغان ها متوجه این مسئله هستند که ایران به عنوان یک بازیگر مهم منطقه است و مسائل ایران و افغانستان تا حد زیادی به هم گره خورده است.

ملازهی در مورد نقش کشورهای منطقه در مسئله صلح افغانستان عنوان کرد: کشورهایی که می توانند به صلح افغانستان کمک کنند در دو گروه قابل توضیح اند. یک گروه کشورهایی هستند که مستقیما مرز مشترک با افغانستان دارند که در راس آنها ایران و پاکستان است و بعد کشورهای آسیای مرکزی و تا حدی چین و یک گروه کشورهایی که مرز مشترک ندارند اما صاحب نفوذ هستند؛ یا نفوذ سیاسی دارند یا ایدئولوژیک.

وی تصریح کرد: هندوستان از گروهی است که صاحب نفوذ سیاسی و اقتصادی است، سرمایه گذاری زیادی بعد از سال 2001 در افغانستان کرده و یکی از نزدیک ترین کشورها به حاکمیت کنونی افغانستان به حساب می آید. عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم با توجه به نگاه مذهبی خاصی که وجود دارد و حمایت هایی که از طالبان به لحاظ مالی و فقهی می کنند حضور ایدئولوژیک دارند.

به گفته این پژوهشگر سیاسی این دو گروه می توانند در روند صلح افغانستان همکاری موثری داشته باشند که ترکیه هم با دیدگاه های خاصی که دارد در این جمع قابل اضافه شدن است.

ملازهی اظهار کرد: بعضی از این کشورها مانند پاکستان علاوه بر اینکه می توانند کمک موثری کنند اما  اگر منافع شان تامین نشده باشد، می توانند مانع هم ایجاد کنند.

وی اضافه کرد: در صورتی که رقابت های هند و پاکستان و رقابت های ایدئولوژیک ایران و عربستان سعودی هم در نظر گرفته شود، وضعیت بسیار پیچیده ای در افغانستان وجود دارد که بازیگران متعددی با منافع متضاد و منافع خاص خود در گیر قضیه هستند و باید دید که هر کدام از این  کشورها تا چه اندازه می توانند در روند صلح افغانستان کمک کنند.

 

کلیدواژه