قوس 28, 1399 14:27 Asia/Kabul
  • سهم ناچیز دولت افغانستان از کمک های بین المللی به این کشور
    سهم ناچیز دولت افغانستان از کمک های بین المللی به این کشور

معاون اول رئیس جمهوری افغانستان می گوید، بیش از ۶۰درصد کمک‌های خارجی در اختیار دولت این کشور قرار نمی گیرد.

 «امرالله صالح»  با انتشار پیامی در فیسبوک نوشت، بیش از 60 درصد کمک‌های خارجی توسط نظامیان خارجی به فرماندهی امریکا  مستقر در  افغانستان هزینه می شود.

پیش از این نیز «بنیاد تحقیقاتی آبزرور» در گزارشی اعلام کرده بود که حامیان مالی دولت افغانستان آنچه برای کمک متعهد می‌شوند را  در این کشور هزینه نمی‌کنند.

این بنیاد تحقیقاتی نوشته بود که پروژه‌های توسعه‌ای عمدتاً به پیمانکاران خارجی داده می‌شود که 40 درصد از مبلغ کمک شده صرف حق مشاوره و سود شرکت ها می‌گردد.

این برای اولین بار نیست که از واگذاری بخش عمده کمک های بین المللی به بازسازی افغانستان به شرکت های خارجی که تحت نظر آمریکا فعالیت می کنند،انتقاد شده است.

درگذشته نیز بارها مقامات و برخی نهادهای حکومتی در افغانستان با انتقاد از عدم واگذاری مدیریت کمک های بین المللی به دولت این کشور خواستار تغییر این رویه شده بودند.

براساس سخنان معاون اول رئیس جمهوری افغانستان بیش از 60 درصد کمک های خارجی توسط فرماندهی آمریکا مستقر در آن کشور هزینه می شود که این مسئله سبب شده تا ضمن هدر رفتن بخش عمده این کمک ها، روند بازسازی در افغانستان نیز به کندی پیش برود.

گزارش بنیاد تحقیقاتی آبزرور اثبات می کند که دستکم 40 درصد از کمک های خارجی به بازسازی افغانستان به شرکت های  خارجی  پرداخت می شود که این مسئله تنها یکی از ابعاد نارضایتی جدی مردم این کشور از عملکرد مخرب آمریکا است.        

با وجود آنکه برخی نهادهای غربی به هدر رفتن کمک های مالی بین المللی به بازسازی افغانستان توسط شرکت های خارجی اذعان دارند اما کشورهای اروپایی وآمریکا در سیاستی فرافکنانه، بارها با متهم کردن دولت افغانستان به فساد مالی این کشور را به توقف کمک ها تهدید کرده اند.

 در گزارش های مختلف اداره بازرسی عمومی برای بازسازی افغانستان موسوم به سیگار که توسط دولت آمریکا اداره می شود، بارها اذعان شده است که پروژه های که در فهرست بازسازی قرار گرفته اند به دلیل عدم اولویت در تامین نیازهای مردم، تنها موجب هدر رفتن کمک های مالی بین المللی شده است.

«عزیز احمد فانوس» استاد دانشگاه کابل می گوید؛

 درهشتاد درصد  فساد مالی در افغانستان، موسسات خارجی و دولتهای کمک کننده سهیم هستند.

درشرایطی که علاوه بر هزینه شدن بیش از 60 درصد کمک های بین المللی توسط شرکت های خارجی در افغانستان،مسئله عدم توجه به  اولویت اجرای پروژه های اساسی و مهم  به از بین رفتن  این منابع منجر شده است، مقامات کابل خواستار تمرکز هزینه  این کمک ها در دولت این کشور شده اند. 

با توجه به اشراف کامل دولت افغانستان به ضریب تاثیر گذاری اجرای پروژ های اولویت دار در کاهش مشکلات مردم و تسهیل زندگی آنان، واگذاری مدیریت کمک های خارجی به دولت این کشور می تواند ضمن کاستن از فساد مالی ناشی از شرکت های خارجی  به روند بازسازی و ترمیم خرابی زیرساخت ها  سرعت بیشتری بدهد. 

چنانچه کشورهای غربی بخواهند مسئله نحوه هزینه کمک های مالی به افغانستان را شفاف وزمینه برای شناسایی منشا فساد مالی و اداری در این کشور را مشخص کنند باید با کنار گذاردن سیاست تامین هزینه های نظامیان و شرکت های وابسته به خود ازمحل این کمک ها،مدیریت کمک های خارجی را به دولت افغانستان بسپارند. 

کلیدواژه