جدی 01, 1399 10:52 Asia/Kabul

اجماع منطقه ای در مسئله صلح افغانستان و برقراری صلح پایدار در این کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است

کارشناس سیاسی افغان تاکید کرد: اجماع منطقه ای در مسئله صلح افغانستان و برقراری صلح پایدار در این کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کامبخش نکویی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری در مورد اظهارات حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در مورد ضرورت اجماع منطقه ای برای صلح این کشور گفت: در صورتی که دولت و نخبگان سیاسی افغانستان بتوانند اجماع منطقه ای را در همکاری با جامعه جهانی و برخی کشورهای تاثیرگذار ایجاد کنند این کشور می تواند به یک چشم انداز صلح پایدار برسد و توسعه سیاسی و اقتصادی را تجربه کند.

وی افزود: مسئله افغانستان تنها مسئله امریکا، پاکستان و برخی کشورهای خاورمیانه نیست، یک مسئله جهانی است که کشورهای منطقه، روسیه، چین، ایران و برخی کشورهای دیگر در آن نقش بسزایی دارند و به همین دلیل برای رسیدن به یک صلح پایدار و درازمدت، تاثیر گذارند.

به گفته این کارشناس سیاسی رسیدن به صلح پایدار نیازمند یک اجماع منطقه ای است، نیازی نیست که امریکا از فاصله بسیار دور و از یک قاره دیگر به منطقه بیاید و به دنبال استقرار یک دولت مقتدر و دموکراتیک در افغانستان باشد.

نکویی عنوان کرد: در صورتی که این اجماع شکل نگیرد شاهد جنگ های نیابتی و رقابتی بین پاکستانی ها و هندی ها و بین برخی کشورهای دیگر و نیز نزاع برخاسته از برخی کشمکش های سیاسی و امنیتی بین روس ها و امریکایی ها و نیز نگرانی از استمرار حضور امریکایی ها در منطقه خواهیم بود.

این کارشناس سیاسی با اشاره به تاکید برگزاری دور بعدی مذاکرات بین هیات های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در داخل افغانستان و رد آن از سوی طالبان هم گفت: دولت افغانستان به دنبال آن است که طالبان دولت جمهوری اسلامی افغانستان را به رسمیت بشناسد و بحث دولت موقت و امثال آن در مذاکرات مطرح نشود.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر دولت افغانستان می خواهد نشان دهد که ظرفیت و توانایی برگزاری نشست های صلح در داخل این کشور را دارد و اینکه مشکل داخل افغانستان باید از طریق نشست های داخلی حل و فصل شود در حالی که مشکل این کشور تنها داخلی نیست یعنی اگر اجماع داخلی، منطقه ای و بین المللی شکل نگیرد دسترسی به صلح دشوار خواهد بود.

 

کلیدواژه