جدی 06, 1399 17:03 Asia/Kabul

شخصیت جهادی افغانستان گفت: آمریکا به بهانه امنیت و مبارزه با تروریسم وارد افغانستان شد ولی نه تنها امنیت فراهم نشد بلکه ما همه روزه شاهد حملات تروریستی هستیم، مردم از حضور آمریکا در سرزمین خود رنج می برند و همان گونه که ارتش سرخ شوروی از افغانستان اخراج شد، آمریکا هم باید هر چه زودتر اخراج شود.

سید طاهر مدرسی حجازی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری بااشاره به چهل و یکمین سالروز تجاوز ارتش سرخ شوروی به افغانستان گفت: کودتایی ننگین 7 اردیبهشت سال 1357 توسط حکومت دست نشانده شوروی، زمینه سازی برای تجاوز امپراطوری شرق به افغانستان شد و ارتش سرخ در 8 دی 1358 از زمین و هوا افغانستان را اشغال کرد.

وی افزود: تجاوز شوروی به افغانستان جنایت بسیار بزرگی بود و روسها به خاطر رسیدن به آب های گرم و صف آرایی در مقابل بلوک غرب به افغانستان تجاوز کردند و می خواستند از این مسیر به مناطق دیگر برسند که مقاومت ملت افغانستان مانع این خواست آن ها شد.

مدرسی حجازی افزود: بعد از شکست شوروی از مردم افغانستان و خروج وی در 26 دلو 1367، رهبران مجاهدین از دولت شوروی خواهان غرامت شدند که روس ها اظهار خجلت و شرمندگی کردند و پذیرفتند که باید غرامت بدهند، ولی تا کنون دولت قدرتمندی در افغانستان ایجاد نشده است که بتواند از روسها غرامت بگیرد و اگر یک نظام قوی در افغانستان بوجود بیاید، این حق مردم افغانستان است که از روس ها به خاطر آن همه جنایت غرامت بگیرد.

این شخصیت جهادی افغان بیان داشت: مکتب سوسیالیسم، یک مکتب پوشالی بود که جهاد و مبارزه مردم افغانستان یکی از عواملی بود که زمینه سقوط این مکتب را فراهم کرد و همان گونه که امام خمینی (ره) پیش بینی کردند و فرمودند که: «باید مکتب کمونیسم را در زباله دان های تاریخ جستجو کنیم.» این اتفاق افتاد.

مدرسی در ادامه به حضور فعلی آمریکا در افغانستان اشاره کرد و افزود: افغانستان از نظر استراتژیک در یک موقعیت حساس قرار دارد و در گذشته بلوک شرق و در شرایط امروز هم بلوک غرب به سردمداری ناتو و آمریکا به بهانه امنیت و مبارزه با تروریسم وارد افغانستان شده اند ولی نه تنها امنیت فراهم نشد بلکه ما همه روزه شاهد حملات تروریستی هستیم، مردم افغانستان در گذشته در پنجه روس ها بودند و امروز در پنجه آمریکا هستند و این مصیبت بزرگی برای مردم افغانستان است و مردم از حضور آمریکا در سرزمین خود رنج می برند.

وی تاکید کرد: همان گونه که ارتش سرخ شوری از افغانستان اخراج شد، آمریکا هم باید هر چه زودتر اخراج شود، مردم افغانستان یک ملت مسلمان و آزاد اندیش هستند و در پرتو وحدت خود می توانند برای خود تصمیم بگیرند و نیازی به حضور کشورهای دیگر نیست که برای این مردم تصمیم بگیرند.

این عالم دینی افزود: ملت افغانستان، شیعه و سنی در دوران جهاد بر علیه کفر مبارزه کردند و امروز هم در مقابل کفر و نفاق که باعث ترویج افکار غیر دینی در میان مردم می شوند مبارزه خواهند کرد.

کلیدواژه