جدی 15, 1399 14:47 Asia/Kabul

از دولت جمهوری اسلامی افغانستان انتظار می رود که به دیدگاه واحدی پیرامون مشکلات و جنگ و صلح افغانستان برسد و با برنامه مشخص وارد مذاکرات با طالبان شود

کارشناس سیاسی افغان گفت: از دولت جمهوری اسلامی افغانستان انتظار می رود که به دیدگاه واحدی پیرامون مشکلات و جنگ و صلح افغانستان برسد و با ایجاد برنامه مشخص، در مذاکرات با طالبان در دوحه بر سر آن بحث و چانه زنی کند.

اکبر جاهد در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به نزدیک شدن دور دوم مذاکرات هیات های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در قطر اظهار داشت: تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان از اقشار مختلف جامعه، نماینده های جامعه مدنی، نماینده های احزاب سیاسی با افکار و دیدگاه های سیاسی مختلف تشکیل شده اما نظرات متفاوت نمی تواند روی مذاکرات صلح تاثیر چندانی بگذارد زیرا یک هدف کلی در مورد حفظ نظام و دستآوردهای هجده ساله کشور وجود دارد.

وی افزود: حکومت افغانستان تلاش های لازم را برای اجماع ملی در مسئله صلح انجام داد و تا حدود زیادی توانست تر کیبی از هیات جمهوری اسلامی افغانستان را تشکیل دهد که با اتفاق نظر همدیگر برنامه های مشخصی در میز مذاکره با طالبان داشته باشند و اعضای این هیات مواردی از قبیل آتش بس و حفظ دستاوردهای هجده ساله نظام، نقش زنان و جامعه مدنی را در مذاکرات پیگیری خواهند کرد.

این کارشناس سیاسی در رابطه با برخی اظهار نظرات در خصوص تشکیل حکومت موقت هم گفت: چنین نظری از قبل وجود داشته است، مذاکرات پیش رو هم با چالش ها و مشکلاتی رو به رو خواهد شد باید دید چانه زنی ها بر سر تقسیم قدرت بین دو طرف چگونه خواهد بود. در هر صورت هر چیزی که از خونریزی و جنگ در افغانستان جلوگیری کند و مورد اجماع تمام گروه ها باشد، با حفظ چهارچوب نظام حتی اگر تشکیل دولت موقت باشد، قابل پذیرش است.

جاهد عنوان کرد: جنگ و صلح در افغانستان با ابعاد داخلی، منطقه ای و جهانی همراه است و کشورهای مختلف که در قضایای افغانستان نقش دارند منافع خود را در آن جستجو می کنند اما قربانی اصلی جنگ مردم افغانستان هستند و باید صلحی به وجود آید که جان و مال مردم در آن تضمین شده باشد، چنین صلحی به نفع دیگر کشورها هم می باشد.

 

کلیدواژه