دلو 04, 1399 11:36 Asia/Kabul

سخنگوی سابق وزارت معارف افغانستان و آگاه امور تحصیلی و آموزشی گفت: تعدادی زیادی از دانش آموزان نخبه افغانستانی که برای ادامه تحصیلات عالی به دیگر کشورها اعزام شده بودند، به دلیل شرایط نادرست حاکم در افغانستان دیگر به کشور خود بازنگشتند و این یک چالش بزرگی برای افغانستان است که سرمایه های معنوی خود را از دست می دهد.

نوریه نزهت نجرابی سخنگوی سابق وزارت معارف افغانستان و آگاه امور در مورد اعزام دانشجویان  برای ادامه تحصیل به خارج از افغانستان گفت: اعزام دانشجویان نخبه به کشورهای خارجی، هم می تواند یک فرصت تلقی شود و هم می تواند یک چالش برای آینده افغانستان باشد؛ اعزام نخبگان و دانشجویان افغانستانی به کشورهای دیگر در صورتی فرصت تلقی خواهد شد که از تجربه و فرصت هایی که در اختیار آن ها گذاشته می شود، استفاده کنند و پس از پایان دوره تحصیلی به کشور خود باز گردند تا از اندوخته های خود در افغانستان استفاده کنند.

وی در ادامه افزود: تجربه نشان داده است که تعدادی زیادی از دانش آموزان نخبه افغانستانی که در گذشته برای ادامه تحصیلات عالی به دیگر کشورها اعزام شده بودند، به دلیل فضای نادرست حاکم در افغانستان دیگر به کشور خود برنگشتند و در همان کشوری که تحصیلات خود را به پایان رسانده اند به زندگی خود ادامه داده اند و این یک چالش بزرگی برای افغانستان است که سرمایه های معنوی خود را از دست می دهد.

نوریه نزهت نجرابی اظهار داشت: از طرفی هم می توان این روند را یکی از ترفندهای دیگر کشورها دانست که نخبه ها را از سایر کشورها مخصوصا کشورهای جهان سوم، با در اختیار قرار دادن امکانات رفاهی و فرصت های تحصیلی برای دانشجویان، آن ها را به کشور خود جذب می کنند.

کارشناس امور تحصیلی و آموزشی افغان بیان داشت: دلیل این که امروزه اکثریت کشورها به ترقی و تعالی رسیدند این است که از طریق بورسیه، فرصت هایی را برای شهروندان و نخبه های کشورهای دیگر، مخصوصا کشورهای جهان سوم ایجاد و توانسته اند از ظرفیت ها و امکانات فوق العاده معنوی آن کشورها در قسمت رشد، ترقی و تعالی کشور خود استفاده کنند.

سخنگوی سابق وزارت معارف افغانستان تاکید کرد: از تمام دانشجویان نخبه ای که برای ادامه تحصیل به کشورهای خارج از افغانستان اعزام می شوند، باتوجه به نیاز شدید به این نیروها، باید پس از اتمام تحصیلات خود به افغانستان باز گردند و اندوخته ها و تجاربی که از کشورهای خارجی کسب کرده اند در راستای رشد و پیشرفت کشور خود به کار بگیرند.

نجرابی در رابطه با راه های بازگشت دانشجویان از کشورهای مقصد پس از اتمام تحصیلات آن ها گفت: تضمین هایی وجود دارد که دانشجویان پس از اتمام تحصیلات خود به افغانستان باز گردند اما تاکنون محصلینی که به کشورهای های دیگر اعزام شده اند تضمین درستی آز آن ها برای بازگشت به افغانستان گرفته نشده و باید نهادهایی که مسئول بورسیه شدن و اعزام دانشجویان و نخبگان به کشورهای دیگر هستند، تضمین بگیرند تا آن ها را پس از اتمام تحصیلات عالیه به کشور آن ها بازگردانند.

وی تصریح کرد: بین کشورهای که بورسیه می دهند و نهاد های آموزشی و تحصیلی بورسیه در افغانستان باید توافقی صورت بگیرد که بر اساس این توافق دانش آموزان و دانشجویانی که تحصیلات خود را در کشورهای خارج به پایان می رسانند حتی در صورت عدم علاقه مندی آن ها به بازگشت به افغانستان برگشت داده شوند.

نجرابی در ادامه به عدالتی های که در مورد اهدا بورسیه ها صورت می گیرد نیز گفت: در افغانستان عدالت اجتماعی در اکثر موارد در نظر گرفته نمی شود و کسانی هستند که بورسیه را با قیمت های بالا به فروش می رسانند و یا در برخی موارد هم مسائل قومی و واسطه بازی ها را دخالت می دهند.

تگ