عقرب 04, 1395 18:05 Asia/Kabul

عزیز احمد فانوس ،استاد دانشگاه کابل گفت "طالبان گروههای مختلفی هستند اما طالبان مسلح ،بیشتر طالبان پاکستان هستند.

عزیز احمد فانوس ،استاد دانشگاه کابل در واکنش به سفر نماینده های  طالبان به قطر و پاکستان گفت "طالبان گروههای مختلفی هستند که یک تعداد به فرماندهی پاکستان کار می کنند ،  یک تعدادشان محلی هستند و حتی برخی از آنها در تبانی با دولت مرکزی افغانستان کار می کنند.

عزیز احمد فانوس در مصاحبه با رادیو دری گفت "بعضی از مخالفان مسلح مثل جناب حکمتیار ، در ارگ ، اپوزسیون و در مجلس سنا نماینده هایی دارند.

استاد دانشگاه کابل افزود "طالبان مسلح بیشتر طالبان پاکستان هستند که بدون اجازه پاکستان نمی توانند سفر کنند و حتی پاسپورتهای پاکستانی دارند که به قطر رفتند که باعث انتقاد دولت افغانستان هم شد.

به باور وی ؛ طالبانی که در افغانستان ناشیانه حرکت می کنند و اهداف قومی دارند در مذاکره می توانند منافع داشته باشند.

عزیز احمد فانوس با تاکید بر تاثیر فشارهای روسیه علیه آمریکا اظهار داشت"  آمریکا نمی تواند در افغانستان یکه تازی کند و مجبور هست که با کشورهای منطقه و همسایه های افغانستان کنار بیاید زیرا در غیر این صورت به سرنوشت جنگ ویتنام گرفتار شود.

وی تصریح نمود "با توجه به حضور روسیه و کشورهای قدرتمند منطقه  ،تلاشهایی در جریان است تا در افغانستان  به تفاهم برسند و پاکستان و طالبان هم ناگزیرند که به این مذاکرات تن دهند همانطور که عربستان هم اعلام کرد که به دولت افغانستان علیه هراس افکنی کمک کند زیرا منافعش در افغانستان با خطر مواجه هست .

 

کلیدواژه