حوت 12, 1399 14:37 Asia/Kabul

کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی گفت: آمریکا با حضور طالبان در قدرت مشکلی ندارد ولی طالبان باید بدانند که شرایط حاضر افغانستان تغیر کرده است و رسیدن این گروه به قدرت بدون توافق با دیگر نیروهای سیاسی در افغانستان امکان پذیر نیست.

پیر محمد ملا زهی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به سیاست کلی آمریکا در امور افغانستان اظهار داشت: سیاست خارجی آمریکا فقط در اختیار رئیس جمهور نیست به ویژه در مورد افغانستان؛ بنابراین باتوجه به روی کار آمدن دولت بایدن، سیاست کلی آن نسبت به افغانستان تغییری نمی کند اما ممکن است در شیوه عمل متفاوت باشد.

وی افزود: مجموعه ی نهادهای امنیتی در دوره ریاست جمهوری اوباما وضعیت افغانستان را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که افغانستان چون راه حل نظامی ندارد باید به دنبال راه حل سیاسی باشند و درهمان زمان این فکر در آمریکا بوجود آمد که باید با طالبان وارد مذاکره شوند.

به گفته این کارشناس سیاسی، ترامپ برای پیروزی دور دوم انتخابات می خواست وانمود کند که مسئله افغانستان را حل کرده تا برگ برنده ای برای پیروزی دوباره آن در انتخابات باشد همچنان از سوی دیگر نیز به زلمی خلیل زاد و پاکستان در مذاکرات دوحه فشار آورد تا آن توافقنامه به امضا رسید.

ملازهی عنوان کرد: تاکنون مفاد توافقنامه آمریکا و طالبان به طور کامل افشا نشده و از طرف دیگر نیز دولت بایدن گفته که باید در توافقنامه، تجدید نظر صورت بگیرد که این نشان دهنده آن است که پذیرش حاکمیت طالبان در افغانستان مربوط به دوره ترامپ بوده و در دوره رئیس جمهوری بایدن قابل پذیرش نمی باشد.

این کارشناس سیاسی در مورد رسیدن طالبان به قدرت از طریق راه حل سیاسی گفت: شریک شدن طالبان در قدرت مسئله قابل قبولی برای دولت بایدن است زیرا آن ها می خواهند طالبان دست از جنگ بردارند و از طریق سیاسی به قدرت برسند و تبدیل شوند به یک جریان سیاسی مثل دیگر گروه های که در افغانستان اکنون فعال هستند.

وی اضافه کرد: براساس دیدگاه های مطرح شده از جانب طالبان، آن ها پس از رسیدن به قدرت مجلس را منحل و شورای طالبان را جایگزین آن خواهند کرد و با این شرایط دیگر جای امیدواری باقی نمی ماند و افغانستان باردیگر به سمت و سوی تشدید بحران و جنگ های داخلی کشیده خواهد شد.

ملازهی بیان داشت: البته طالبان هم گروه واحدی نیستند و در میان این گروه دو تفکر وجود دارد؛ یکی موافق با راه حل سیاسی است و دیگری مخالف؛ گروهی که مخالف با راه حل سیاسی است می خواهد ابتدا از طریق جنگ به قدرت برسند و سپس دیدگاه های اسلامی خود را در افغانستان عملی کند که پیروزی یکی از گروها بر دیگری در بین طالبان، بستگی به حامیان خارجی آن ها دارد.

وی در ادامه گفت: حامیان خارجی طالبان اگر به هر دلیلی طالبان را ترغیب کنند تا راه حل سیاسی را بپذیرند و در مرحله اول شریک قدرت شوند و سپس از طریق حزب و تشکیلات حزبی به قدرت برسند گروهی که موافق با راه حل سیاسی است، تقویت خواهد شد اما اگر کمک های پاکستان و کشورهای دیگر به طالبان ادامه پیدا کند جنگ دوام خواهد کرد و ممکن است افغانستان وارد یک بحران جدی تر قومی و مذهبی شود؛ حتی اگر طالبان تمام قدرت را به دست بگیرند.

تگ