حمل 25, 1400 11:10 Asia/Kabul

نشست استانبول ترکیه نشست مهمی برای روند صلح افغانستان و جلب حمایت بین المللی در این زمینه است

کارشناس سیاسی افغان نشست استانبول ترکیه را نشست مهمی برای روند صلح افغانستان و جلب حمایت بین المللی در این زمینه دانست.

رحمت ا.. بیژن پور در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری گفت: نشست استانبول ترکیه در رابطه با صلح افغانستان که در آینده نزدیک برگزار می شود، نشست مهمی است که از یک طرف ارتباط طرف های داخلی افغانستان و از طرف دیگر ارتباط افغانستان با کشورهای منطقه را در یک اجماع سیاسی ترسیم می کند ضمن اینکه مناسبات افغانستان با جامعه جهانی را در رابطه با مبارزه با تروریسم مشخص می کند.

وی افزود: در فرصت پیش آمده مساله مهم و در اولویت، بازگشت صلح و ثبات به افغانستان است که مکانیزم آن در کوتاه مدت مشخص می شود و سپس در مورد ساختار نظام با توجه به شرایط فعلی افغانستان بحث می شود و نیز جلب حمایت بین المللی برای تامین ثبات در افغانستان مورد توجه خواهد بود.

این کارشناس سیاسی با اشاره به تاکید طالبان بر خروج نیروهای امریکایی تا ماه می سال 2021 بر اساس توافقنامه امریکا و طالبان عنوان کرد: در صورتی که امریکا بخواهد خود را از مخمصه نجات دهد، بدون برنامه از افغانستان خارج شود و این کشور را در بحران رها کند، خودش هم با آشفتگی مواجه خواهد شد.

بیژن پور تصریح کرد: در اینصورت روحیه بیزاری از همکاری با امریکا در سطح جهان رونما و زمینه تقویت نیروهای تروریستی بیشتر می شود با همه این ها به نظر نمی رسد که امریکایی ها به سادگی از افغانستان خارج شوند.

وی اضافه کرد: امریکا در نشست استانبول به دنبال توجیه وضعیت و دریافت پیشنهاد تمدید حضور نیروهای خود در افغانستان است، امریکایی ها می خواهند این پیشنهاد را دریافت کنند تا زمینه ادامه حضور نیروهایشان در این کشور فراهم شود و به نظر می رسد که حدود ده هزار نفر از نیروهای امریکایی و سایر نیروهای خارجی در افغانستان باقی خواهد ماند. آنان نشست ترکیه را هم زمینه ای برای تشریح و توجیه این مساله می دانند.

 

کلیدواژه