عقرب 10, 1395 11:34 Asia/Kabul

اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستانی مقیم مشهد مقدس به دنبال ارتقای سطح علمی دانش آموزان مهاجر افغانستانی است

اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستانی مقیم مشهد مقدس طرحی را تحت نام "زکات علم" به منظور ارتقای سطح علمی دانش آموزان مهاجر افغانستانی پیگیری می کند.

رضا احسانی مسوول پیگیری این طرح در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری گفت: طرحی تحت عنوان زکات علم از سوی دو ارگان فعال در جامعه مهاجرین یعنی اتحادیه اسلامی دانشجویان و انجمن دانش آموزان مهاجر داده شده که هدف آن ارتقای سطح علمی دانش آموزان مهاجر افغانستانی است.

وی تصریح کرد: دانشجوی امروز کسی است که قبلاً دانش آموز بوده و مسیری را که دانش آموز امروز طی می کند، طی کرده است، تجربیاتی کسب کرده موفقیت ها و شکست هایی را تجربه کرده و مسیر را می شناسد. برای اینکه این تجربیات به دانش آموزان منتقل شود، یک بسیج همگانی میان دانشجویان مهاجر افغانستانی شکل گرفته و طرح "زکات علم" بوجود آمده که واحدهای مختلفی هم دارد.

به گفته این عضو اتحادیه دانشگاهیان مهاجر افغانستانی واحد دانش آموزی کار ثبت نام دانش آموزان را انجام می دهد، واحد پشتیبانی دانش آموزان را پشتیبانی می کند به گونه ای که هر سه دانش آموز یک پشتیبان دارد و هر دانشجوی افغانستانی سه دانش آموز را پشتیبانی و امور تحصیلی آن ها را پیگیری می کند و اگر متوجه شد که دانش آموزی از نظر درسی مشکلاتی دارد او را به واحد آموزش ارجاع می دهد.

احسانی عنوان کرد: واحد آموزش هم شامل افراد و دانشجویانی است که دو ساعت از وقت خود را در هفته بصورت رایگان در اختیار این طرح قرار داده اند. فرم هایی تحت نام فرم های معلمین افتخاری طراحی شده و در اختیار دانشجویان قرار گرفته تا دروسی را که در آن ها توانایی تدریس و زمان هایی را که فراغت دارند، اعلام کنند. تاکنون هم یکصد و پنجاه دانشجو به این طرح پیوسته اند.

وی اضافه کرد: واحد دیگری هم تحت نام واحد مشاوره ایجاد شده، گاهی برخی دانش آموزان از نظر درسی مشکل و ضعفی ندارند اما یکسری نیازهای روانی وجود دارد که اگر به آن ها توجه نشود به درس شان لطمه می زند. و یا حتی خانواده های دانش آموزان نیاز به کارگاه هایی دارند که واحد مشاوره شامل دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد وظیفه پیگیری این امور را به عهده دارد.

 

کلیدواژه