حمل 28, 1400 14:01 Asia/Kabul

به دلیل پراکندگی دیدگاه های طرفین، توافقی در نشست صلح ترکیه حاصل نخواهد شد اما این نشست می تواند مقدمه ای برای نشست های بعدی با نتایج بهتر باشد

کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه در کابل گفت: به نظر می رسد به دلیل پراکندگی دیدگاه های طرفین، توافقی در نشست صلح ترکیه حاصل نخواهد شد اما این نشست می تواند مقدمه ای برای نشست های بعدی با نتایج بهتر باشد.    

عبدالطیف نظری در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: طرح حکومت افغانستان برای ارایه در نشست استانبول ترکیه بیشتر متمرکز بر حفظ قانون اساسی و انتقال قدرت از طریق انتخابات است، اما با توجه به شرایط افغانستان به نظر می رسد که حفظ قانون اساسی با مشکلاتی روبرو خواهد بود زیرا اگر قرار باشد که ترتیبات جدیدی شکل بگیرد قطعا تغییراتی در قانون اساسی ایجاد خواهد شد.

وی افزود: از سوی دیگر با توجه به وضعیت ناامن موجود و تسلط طالبان بر مناطق مختلف انتقال قدرت از طریق انتخابات با دشواری های زیادی مواجه خواهد بود. بنابر این طرح حکومت افغانستان اگرچه طرح دمکراتیکی است، اما با شرایط افغانستان سازگاری ندارد و از این منظر قابل نقد است.

این کارشناس سیاسی تصریح کرد: طرف دولت افغانستان طرح واحد و منسجمی برای شرکت در نشست استانبول ندارد و هر گروهی تلاش می کند که با در نظر داشت منافع خود در نشست استانبول شرکت کند که این مساله امکان بازنده شدن آن ها را بیشتر می کند اما طالبان با طرح واحد و منسجمی در نشست شرکت خواهد کرد که شانس آن را بالا می برد.

نظری با اشاره به اعلام طالبان مبنی بر آماده نبودن برای شرکت در نشست استانبول در زمان تعیین شده عنوان کرد: طالبان به دنبال مشورت با صاحبنظران هستند و می خواهند با دست پر در نشست استانبول شرکت کنند از این لحاظ خود را نیازمند زمان بیشتر می دانند.

این کارشناس سیاسی در مورد آمادگی حکومت افغانستان برای شرکت در نشست ترکیه هم گفت: این نشست از اهمیت خاصی برخوردار است، اما با توجه به پراکندگی دیدگاه ها و متعارض بودن اهداف احتمال دستیابی طرف جمهوریت و امارت به توافق در این نشست دور از ذهن است و احتمالا شاهد نشست های بعدی برای ایجاد اجماع منطقه ای و بین المللی خواهیم بود.

وی اضافه کرد: به هر صورت این نشست می تواند مقدمه ای برای نشست های بعدی برای تضارب افکار و دیدگاه های طرفین باشد.

 

کلیدواژه