حمل 30, 1400 13:33 Asia/Kabul

کارشناس افغان در امور سیاسی گفت: آمریکا به دنبال امنیت و رفا مردم افغانستان نیست و بیشتر به دنبال منافع خود در منطقه است و در نتیجه سیاست های آمریکا، گروه طالبان که در حال افول بود، در حال بازگشت به قدرت است.

گل محمد مختاری کارشناس افغان در امور سیاسی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری، با اشاره به اعلام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت: باز پروری و احیای مجدد گروه طالبان از سیاست های اصلی آمریکا در افغانستان است و این کشور می خواهد با به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان چالش های جدیدی ایجاد کند تا به اهداف بعدی خود دست پیدا کند.

وی تصریح کرد: آمریکا برای آمدن امنیت و رفا مردم به افغانستان نیامده بود و به دنبال منافع خود در این کشور بود و در نتیجه سیاست های آمریکا، گروه طالبان که در حال افول بود، در حال حاضر در عرض حکومت مشروع و قانونی افغانستان قرار گرفته است.

مختاری یادآور شد: با خروج غیر مسئولانه آمریکا از افغانستان در حال حاضر مذاکرات صلح، در هاله از ابهام قرار گرفته است و دولت افغانستان احساس ضعف می کند ولی در عوض گروه طالبان از برتری روانی خاصی برخوردار شده اند.

این کارشناس سیاسی افغان اظهار داشت: طالبان در حال حاضر گفته اند که تا خروج نیروهای خارجی از افغانستان صورت نگیرد در هیج مذاکره ای شرکت نخواهند کرد و معلوم نیست که بعد از خروج نیروهای خارجی، طالبان با چه سیاستی وارد میدان خواهند شد و برای همین فعلا مذاکرات در هاله از ابهام قرار دارد.

وی ادامه داد: طالبان از همان ابتدا قصد مذاکره با دولت افغانستان را نداشتند و تا آخرین لحظه هم حاضر نشدند دولت قانونی این کشور را به رسمیت بشناسند و علت فرسایشی شدن مذاکرات هم به همین دلیل بود.

این کارشناس افغان بیان داشت: طالبان در پی آن هستند که با خروج آمریکا از افغانستان، این گروه باز با زبان زور با مردم افغانستان سخن بگویند و دولت را ساقط و بر کل افغانستان مسلط شوند و در حال حاضر هم می خواهند همین سیاست را دنبال کنند.

مختاری بیان داشت: طالبان می خواهند وانمود کنند که تمام قدرت در دست آن ها است و از سخنان سخنگویان این گروه مشخص است که هیچ رقیبی در مقابل خود نمی بینند.

کلیدواژه