ثور 08, 1400 14:21 Asia/Kabul

ضعف مجاهدین در حکومت سازی، قومیت گرایی و دخالت کشورهای خارجی از عوامل بروز جنگ های داخلی پس از پیروزی مجاهدین افغانستان بود

کارشناس سیاسی و فعال رسانه ای افغان گفت: ضعف مجاهدین در حکومت سازی و نبود زیرساخت های لازم برای آن، قومیت گرایی و دخالت کشورهای خارجی از عوامل بروز جنگ های داخلی پس از پیروزی مجاهدین افغانستان بود.

سید احمد موسوی مبلغ در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری در ارتباط با هشتم ثور (اردیبهشت) سالروز پیروزی مجاهدین افغان در برابر ارتش شوروی و رژیم کمونیستی و دست نشانده آن در افغانستان اظهار داشت: این پیروزی در سال 1371، میوه شیرینی بود اما به گونه ای از آن استفاده شد که به جای آنکه طعم خوش آن کام مردم افغانستان را شیرین کند، کام آنان را تلخ و گرفتاری هایی برای مردم منطقه خلق کرد.

مدیر مسوول خبرگزاری اطلس یاد آور شد: پس از ورود مجاهدین به کابل که قرار بود حکومت اسلامی ایجاد کنند، مسایلی پیش آمد که چنین نشد، عواملی در این قضیه دخیل بود از جمله نبود زیرساخت های لازم برای کار. اگرچه به لحاظ عملیات، تجهیزات، نیروی انسانی و فعالیت های جنگی که انجام شده بود دستاوردهای خوبی حاصل شده بود اما برای حکومت سازی و ایجاد بسترهای تشکیل حکومت برنامه ای وجود نداشت.

این کارشناس سیاسی عنوان کرد: به دلیل ضعف مجاهدین و نبود همین زیرساخت ها پس از اینکه مجاهدین برای ایجاد یک ساختار سیاسی وارد کابل شدند چالش های زیادی به وجود آمد.

وی افزود: از سوی دیگر در زمان انتقال قدرت از دولت کمونیستی به مجاهدین از ابتدا امکانات دولتی بر اساس یک سیستم اشتباه و با نگاه های قومی در اختیار گروه های مجاهدین قرار گرفت که این مساله زمینه ها برای حرکت به سمت یک سیستم قومی را در افغانستان ایجاد کرد.

به گفته مبلغ همچنان نقش استخبارات خارجی در حرکت جهادی ها به سمت ساختار قومی و تشکیل یک حکومت قومی هم مزید بر علت شد. به این ترتیب شاهد آغاز جنگ های خانمانسوز در افغانستان بودیم.

این فعال رسانه ای افغان با اشاره به شرایط کنونی، اختلافات موجود بین رهبران افغان و از جمله در مساله صلح اظهار کرد: در ابتدای تشکیل دولت در بیست سال قبل دو سنت اشتباه گذاشته شد؛ یکی اینکه همه کارها بر اساس نگاه های قومی انجام می شد و اقدامی در جهت ملت سازی انجام نشد، و دیگر اینکه رهبران قومی به جای شخصیت های فعال سیاسی و کنشگران اجتماعی طرف معاملات سیاسی قرار گرفتند، این دو مساله باعث شد به جای اینکه منافع ملی در اولویت حکومت سازی باشد منافع شخصی، حزبی، گروهی و قومی در اولویت قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: به این ترتیب از آنجا که منافع رهبران متضاد است، طرح هایی هم که برای صلح یا مسایل دیگر ارایه می شود، از هم فاصله دارند و این فاصله باعث می شود که این شرایط نابهنجار همچنان ادامه پیدا کند.

 

کلیدواژه