ثور 20, 1400 14:17 Asia/Kabul

موضوع خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا جنبه اجرایی و عملی

کارشناس سیاسی و فعال رسانه ای افغان گفت: موضوع خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا جنبه اجرایی و عملی.

سید احمد موسوی مبلغ در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری در مورد اظهارات اخیر لوید آستین وزیر دفاع امریکا مبنی بر اینکه پیمان کاران نظامی خارجی هم همزمان با خروج نیروهای خارجی، از افغانستان خارج می شوند، اظهار داشت:  صحبت ها در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان زیاد است، گفته می شود که تعدادی از پایگاه های خود را هم تحویل نیروهای افغانستانی داده اند، برخی تجهیزات خود را از افغانستان خارج کرده اند و برخی را هم در اختیار نیروهای افغان قرار داده اند اما به نظر نمی رسد که برنامه خروج امریکایی ها از افغانستان قطعی باشد.

وی افزود: از یکسو به لحاظ فنی امکان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تا ماه سپتامبر وجود ندارد و زیرساخت های لازم برای خروج کامل آن ها فراهم نیست و از سوی دیگر امریکا به خاطر سیاست های خاص خود قصد خروج کامل از افغانستان را ندارد. بنابراین بخش زیادی از صحبت ها در مورد خروج نیروهای امریکایی جنبه تبلیغاتی دارد تا طالبان را که برای شرکت در نشست استانبول تعلل کردند وادار به ورود مجدد به روند مذاکرات کنند و نشست استانبول به یک نتیجه قطعی برسد.

مدیر مسوول خبرگزاری اطلس عنوان کرد: در صورتی که یک راه حل سیاسی برای مساله افغانستان پیدا شود آن زمان ممکن است برنامه خروج نیروهای خارجی هم دچار تغییراتی شود و میزان و نحوه خروج دستخوش تغییر شود چنانکه نمونه آن در عراق مشاهده شده و در حالی که قرار بود تمامی نیروهای خارجی عراق را ترک کنند بخشی از آن ها باقی ماندند اما شیوه حضورشان تغییر کرد. امریکایی ها اکنون در عراق حضور و پایگاه نظامی دارند و بدون اجازه دولت عراق عملیات انجام می دهند و به نظر می رسد در افغانستان هم به دنبال چنین چیزی هستند.

مبلغ با اشاره به اظهارات وزیر دفاع امریکا مبنی بر اینکه با خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیروهای افغان با چالش مواجه می شوند گفت: این به معنای آن است که نیروهای خارجی به وظایف خود در خصوص آموزش و تقویت نیروهای افغان عمل نکردند. آن ها نه در بخش آموزش توجه داشتند و نه در بخش امکانات.

به گفته این کارشناس سیاسی امریکایی ها متعهد شده بودند که نیروهای افغان را از نظر فنی و امکانات تجهیز کنند که این اتفاق نیفتاد و امکانات و تجهیزات به ویژه در قسمت نیروی هوایی در اختیار خود امریکایی ها بوده و هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت نیروی هوایی و نیروی زمینی افغانستان انجام ندادند.

وی اضافه کرد: بصورت کلی امریکایی ها در این زمینه کوتاهی کردند و این کوتاهی هم آگاهانه و عامدانه بوده زیرا می خواستند نیروهای افغان وابسته و متکی به آن ها و فاقد توان لازم برای انجام عملیات مستقل باشند.

 

کلیدواژه