جوزا 02, 1400 12:19 Asia/Kabul

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری ها مرکز بهداشت خراسان رضوی گفت: در حال حاضر به افراد بالای 75 سال واکسن کرونا تزریق می شود که مهاجرین افغانستانی هم می توانند آن را دریافت کنند و هیچ تفاونی میام ایرانی و مهاجرین وجود ندارد.

محمد جعفر صادقی مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری ها در مرکز بهداشت خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری گفت: برای ترزیق واکسن میان ایرانیان و مهاجرین افغانستانی هیچ تفاوتی وجود ندارد و بر اساس همان جدول زمان‌بندی واکسیناسیون کرونا، در حال حاضر مهاجرین افغانستانی بالای 75 سال که در مراکز بهداشتی پرونده سلامت دارند، می توانند با مراجعه به مراکز بهداشت واکسن کرونا را دریافت کنند.

صادقی افزود: در حال حاضر بیش از 300 هزار نفر از مهاجرین افغانستانی در خراسان رضوی پرونده الکترونیک دارند و اگر کسانی پرونده سلامت ندارند به این مراکز مراجعه کنند تا تعین تلکیف شوند.

لازم به ذکر است که به تازگی قائم مقام معاون صحت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: واکسیناسیون کرونای ۳۰۰ هزار تبعه خارجی دارای پرونده سلامت زیر پوشش این دانشگاه در خراسان رضوی در حال انجام است.

دکتر سید کاظم فرهمند، گفت: واکسیناسیون اتباع خارجی در خراسان رضوی آغاز شده و در مرحله اول آن دسته از اتباع خارجی که در مراکز صحت پرونده سلامت دارند، واکسن دریافت می کنند.

وی افزود: اتباع خارجی با توجه به زمانبندی رده‌های سنی که اکنون ۷۵ و ۸۰ سال به بالاست، واکسن دریافت می کنند.

قائم مقام معاون صحی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: برنامه واکسیناسیون سایر اتباع خارجی در خراسان رضوی هم که پرونده سلامت ندارند، اعلام خواهد شد.

 

کلیدواژه