جوزا 19, 1400 12:22 Asia/Kabul
  • استراحت فیل ها در جنگلی در نزدیک شهر کانمینگ در استان یونان چین
    استراحت فیل ها در جنگلی در نزدیک شهر کانمینگ در استان یونان چین

این فیل های وحشی چند روز پیش با طی مسافتی بیش از 500 کیلومتر از زیستگاه طبیعی خود به شهر کانمینگ آمده بودند.

کلیدواژه