سرطان 03, 1400 09:58 Asia/Kabul

گونه جهش یافته کرونای هندی با نام ویروس کرونای دلتا در کشور‌های اروپایی شیوع یافته است.

کلیدواژه