سرطان 06, 1400 14:17 Asia/Kabul

کارشناش ایرانی و آگاه امور افغانستان گفت: مسلح شدن گروه های خیزش مردمی در مقابل طالبان مردم را نمی توان یک راه حل دانست اما در شرایط کنونی که این کار اتفاق افتاده است باید این نیروها ساماندهی شوند.

پیر محمد ملا زهی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری گفت: برای گذر افغانستان از مرحله کنونی فقط دو راه حل وجود دارد؛ راه حل اول آن سیاسی است و از طریق مذاکره و نوع  تقسیم متوازن قدرت بین دولت، طالبان، گروه های قومی و مذهبی باید به توافق برسند و راه حل دوم آن نظامی است که در حال حاضر طالبان از راه حل نظامی استفاده می کنند.

ملا زهی عنوان کرد: مشکل افغانستان از طریق نظامی حل نخواهد شد و در حال حاضر در شمال افغانستان، گروه های مختلف مسلح شده اند که این گروه های زیر بار امارت اسلامی طالبان به راحتی نخواهد رفت، و طالبان در تصرف مناطق شمال با مشکل جدی مواجه خواهند شد.

به گفته ملا زهی مسلح شدن مردم در شمال افغانستان علیه طالبان بیانگر این است که اگر طالبان از طریق نظامی، دولت کنونی را ساقط کنند و حتی کابل را هم به تصرف خود در بیاورند، شمال افغانستان را نمی توانند تصرف کنند.

این کارشناس و پژوهشگر ایرانی در ادامه به پیامد های مسلح شدن نیروهای خیزش مردمی در مناطق مختلف افغانستان اشاره کرد و افزود: با مسلح شدن این گروه ها خطرجنگ داخلی وجود دارد چون انسجام ارتش و پلیس ملی افغانستان از بین خواهد رفت و بر سر تصرف مناطق محتلف بین گروه های اختلاف بوجود خواهد آمد که این برای آینده افغانستان و مردم آن بسیار خطرناک خواهد بود.

ملازهی تاکید کرد: مسلح شدن مردم خارج از نیروهای رسمی دولتی را نمی توان یک راه حل دانست اما در شرایط کنونی که این کار اتفاق افتاده و خیزش مردمی صورت گرفته است، باید این نیروها ساماندهی شوند.

وی اظهار داشت: نباید سلاح به غیر از افرادی که قانونی و منظم آموزش دیده اند قرار بگیرد و فقط باید پلیس و ارتش افغانستان مسئول تامین امنیت باشد زیرا مسلح شدن مردم عادی از آن جهت خطر جدی را در پی خواهد داشت که اگر آن ها مسلح شوند علاوه بر اختلافات گروهی ممکن است برخی خصومت های شخصی نیز مشکلات فروانی را بوجود بیاورد.

ملازهی تصریح کرد: اما در شرایط کنونی ظاهرا در برخی از مناطق افغانستان راهی جز این که خود مردم  آن مناطق مسلح شوند وجود ندارد چون دولت نمی تواند از آن ها دفاع کند و ارتش هم درهمه جا عقب نشینی می کند بنابراین مردم به ناچار به این نتیجه رسیده اند که باید مسلح شوند تا بتوانند از منافع خود دفاع کنند.

کلیدواژه