سرطان 09, 1400 12:22 Asia/Kabul

راننده یک خودرو در شهر کرس در ایالت کالیفرنیای آمریکا به طرز وحشتناکی با پمپ بنزین تصادف کرد. پمپ بنزین پس از تصادف آتش گرفت، اما به کسی آسیب نرسید.

کلیدواژه