سرطان 17, 1400 14:21 Asia/Kabul

استاد دانشگاه کابل گفت :بی اعتمادی مردم افغانستان به دولت و امریکایی ها و گسترش ناامنی ها عده ای از مردم را متمایل به مهاجرت کرده است.

داکتر نورآقا رویین در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: غفلت دولت افغانستان و عمل نکردن امریکا به وعده های خود، وضعیت خاصی را در افغانستان ایجاد کرده و مردم اطمینان خود را نسبت به جامعه بین المللی و دولت افغانستان از دست داده اند در نتیجه مردم گمان می کنند که اوضاع از کنترل دولت خارج شده و این موضوع سبب شده که شاهد مهاجرت برخی از مردم باشیم.

وی افزود: فقر و بیکاری در افغانستان مردم را با پریشانی مواجه کرده، آنان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و اگر جنگ و ناامنی هم افزایش یابد مهاجرت افغان ها به کشورهای دیگر افزایش پیدا خواهد کرد.

این استاد دانشگاه گفت: افغانستان دیپلماسی قوی ندارد در حالیکه، باید با برخی از کشورهای همسایه که علاوه بر منافع خود به منافع افغانستان هم اهمیت می دهند رابطه خود را مستحکم تر کند تا روند صلح و امنیت تسریع شود و از مهاجرت های گسترده افغان ها به خارج نیز جلوگیری شود.

این کارشناس سیاسی عنوان کرد: نیروهای امریکایی و ناتو در بیست سال حضور خود در افغانستان نه تنها مسائل بنیادین افغانستان را حل نکردند، بلکه باعث افزایش مشکلات قومیتی و طایفه ای شدند و این حضور تاثیری بر بهبود وضعیت افغانستان نداشت.

به گفته ی رویین دولت افغانستان هم در رابطه با مسائل قومی، ملی و طایفه ای بسیار ضعیف عمل کرده و همواره در برابر فشارهای بیرونی به برخی قبایل، طوایف، اقوام و گروه ها باج داده که این خود از ایجاد محوریت دولتی، ملی و اداری جلوگیری کرده است.

این استاد دانشگاه کابل عنوان کرد: نبود محوریت موثر در حکومت افغانستان و ملاقات های پنهانی امریکا و ناتو با طالبان بدون در نظر گرفتن واقعیت های افغانستان باعث شده که این کشور از انسجام و استحکام دقیق و قوی برخوردار نباشد و روابط دیپلماتیک دولت افغانستان هم به حاشیه کشیده شود.

به گفته رویین قدرت گرفتن طالبان با کمک امریکا و به حاشیه رانده شدن دولت افغانستان تاثیرات منفی زیادی را از لحاظ سیاسی و روانی روی مردم این کشور گذاشته زیرا امریکا با گروهی که طی بیست سال به مبارزه با آن پرداخته بود وارد یک رابطه دوجانبه شد.

این کارشناس سیاسی بیان کرد: امریکا بر اساس سیاست های خود به دنبال آن بود که با طالبان به توافقاتی برسد و تجهیزات نظامی و نیروهای خود را هم قبل از تاریخ مشخص شده از افغانستان خارج کند.

 

کلیدواژه