سرطان 20, 1400 14:48 Asia/Kabul

این میدان هوایی به‌طور کامل به نیروهای امنیت ملی و دفاعی افغانستان تحویل داده شد. یک مقام آمریکایی نیز به خبرگزاری فرانسه گفت که تمام نیروهای آمریکا و ناتو پایگاه هوایی بگرام را ترک کرده‌اند.

کلیدواژه