سرطان 21, 1400 12:41 Asia/Kabul

استاد دانشگاه کابل گفت: امریکایی ها خروج خود را از افغانستان آبرومندانه می خوانند در حالیکه مجبور به خروج از افغانستان شدند.

استاد دانشگاه کابل گفت: امریکایی ها خروج خود را از افغانستان آبرومندانه می خوانند در حالیکه مجبور به خروج از افغانستان شدند.

عزیز احمد فانوس در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: اگرچه بسیاری، خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را در این مقطع زمانی غیر مسوولانه می دانند اما از آنجایی که حکومت تحت حمایت آن ها در این کشور بر سر کار است خروج خود را آبرومندانه می خوانند اما حقیقت این است که مانند روس ها مجبور به خروج از این کشور شدند.   

وی افزود: امریکا پس از گذشت دو دهه حضورش در افغانستان به این نتیجه رسید که با حضور نظامی خود نمی تواند حکومتی را در افغانستان حمایت کند که کاملا طرفدار امریکا و غرب باشد همانگونه که روس ها و پاکستانی ها هم نتوانستند حکومت های دست نشانده خود را در افغانستان حفظ کنند.

وی افزود: هرچند که روس ها، پاکستانی ها و امریکایی ها خواستند در افغانستان یکه تازی کنند اما معلوم شد که نمی توانند حکومت تحت حمایت خود را در این کشور برای مدت زیادی نگه دارند.

این کارشناس سیاسی عنوان کرد: با جنگ کاری از پیش نمی رود و طالبان هم با وجود تشدید حملات خود به این نتیجه رسیده اند، چنانکه در صحبت های اخیر خود نشان دادند به دنبال مذاکره هم هستند.

این کارشناس سیاسی بیان داشت: به گفته بعضی از جغرافی دانان و تاریخ دانان، افغانستان کشوری است که در تقاطع فرهنگی میان شرق و غرب قرار دارد و از نگاه تجارتی نیز به قلب آسیا مشهور است بنابر این همواره باید مانند یک قلب در تپش باشد و همه از آن بهره ببرند اما برخی کشورها فقط به دنبال سود خود از ان کشور هستند.

فانوس تصریح کرد: حضور گروه های مختلف در افغانستان هم به نوعی پیشبرد جنگ های نیابتی کشورهای خارجی است.

وی اضافه کرد: در داخل افغانستان هم هر گروه به نفع خود عمل کرده و جنگ های پیچیده ای را رقم زده است زیرا در این کشور تضادهای قومی و زبانی بیشتر از اختلافات دینی و مذهبی است بنابر این در این کشور باید یک دولت مشترک ایجاد شود تا این مشکلات از بین برود.

 

کلیدواژه